Omgevingsvergunningen 15-11-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2023-00000476, Rijksstraatweg 59, verbouwen ruimte (ontvangen 01-11-2023);
  • Z2023-00000505, Basilicumhof 13, plaatsen pui (ontvangen 07-11-2023);
  • Z2023-00000502, Basilicumhof 13, vestigen B&B (ontvangen 07-11-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

•    Z2023-00000456, Achterdijk 21, opknappen tuin (ingetrokken 03-11-2023);
•    Z2023-00000178, Rondehoep West 59, omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (ingetrokken 07-11-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-063228, Swanevelt 42, het uitbouwen van de woning (verlengd 08-11-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000447, Basilicumhof 31, kappen kersenboom (verleend 08-11-2023).
  • Z2023-00000400, In de Pelmolen 17, het kappen van een zieke boom (verzonden 08-11-2023.

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.