Omgevingsvergunningen 13-12-2023

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • Z2023-00000659, Rijksstraatweg 128, het uitbouwen van een woning (Ontvangen 04-12-2023).
  • Z2023-00000682, Biesbosch 41, tijdelijke brandweerkazerne (ontvangen 07-12-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000665, Amstellandlaan 4, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 04-12-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000378, Ambachtenstraat 9, het realiseren van een bed & breakfast (verzonden 04-12-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000519, Ambachtenstraat 84, het kappen van een Italiaanse populier bij de gemeentewerf (verzonden 04-12-2023);
  • Z2023-00000176, Nabij Wethouder Koolhaasweg 10, het tijdelijk plaatsen van een container (verzonden 04-12-2023);
  • Z2023-00000300, Rondehoep west 53A, renoveren van een schuur (verzonden 27-11-2023);
  • 2023-063228, Swanevelt 42, het uitbouwen van de woning (verzonden 01-12-2023);
  • Z2023-00000320, Rondehoep West 61, het herstellen van de fundering (verzonden 06-12-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.