Omgevingsvergunningen 08-11-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-00000447, Basilicumhof 31, het kappen van een kersenboom (ontvangen 25-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-00000456, Achterdijk 21, opknappen tuin (ontvangen 27-10-2023);
  • 2023-00000457, Dorpsstraat 21, doorbraak constructieve wand (29-10-2023);
  • 2023-00000301, Waver 40B, het realiseren van een tijdelijke inrit (ontvangen 26-09-2023);
  • 2023-00000464, Binnenweg 7, realiseren waterinlaat (ontvangen 31-10-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

2023-048326, Joan Muyskenweg 29, het bouwen van brandwerende wanden bij een laadinfrastructuur (verzonden 30-10-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-00000209, Sluisvaart 120, plaatsen dakkapellen (verzonden 01-11-2023);
  • 2023-058533, Ambachtenstraat 86, het realiseren van een bedrijfspand (verzonden 27-10-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.