Omgevingsvergunningen 06-12-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000629, Rondehoep Oost 29, het afwijken van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van zes hotelkamers, een microbierbrouwerij, een eetcafé en een cultureel centrum (ontvangen 24-11-2023);
  • Z2023-00000644, Reijgershof 57, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel, (ontvangen 30-11-2023);
  • Z2023-00000645, Dorpsstraat 23, plaatsen handelsreclame, (30-11-2023).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-047483, het verplaatsen van de P-Bus locatie Holterbergweg naar een tijdelijke P-Bus alternatief nabij Station Duivendrecht voor een periode van 3 jaar. 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000428, In de Korenmolen 24, het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak (verzonden 29-11-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000300, Rondehoep West 53A, renoveren van een schuur (verzonden 27-11-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.