Gemeentebelastingen

Op Gemeentebelastingen Amstelland.nl leest u welke verschillende soorten belastingen en belastingtarieven er zijn in Ouder-Amstel.

Op Gemeentebelastingen Amstelland vindt u meer informatie over bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond, kunt u aanslagen betalen of kwijtschelding aanvragen. 

Gemeentebelastingen Amstelland is een samenwerkingsverband voor de belastingen van de gemeentes Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen en de Ronde Venen.

Besteding van gemeentebelastingen- en heffingen

Met het geld van de gemeentebelastingen betalen we allerlei voorzieningen in de gemeente, zoals het onderhoud van de wegen, het subsidiëren van instellingen, de aanleg van speelvoorzieningen. 
Daarnaast besteden we de opbrengsten uit heffingen aan bijvoorbeeld het ophalen van het huisvuil en het behandelen van de aanvraag voor een bouwvergunning.

Leges en tarieven Ouder-Amstel