Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007179