Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043413