Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

https://wetten.overheid.nl/BWBR0013506