Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016544