Besluit externe veiligheid buisleidingen

Wet artikel nummer : 6

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028265&paragraaf=2&artikel=6