Besluit externe veiligheid buisleidingen (vervallen 01-01-2024)

Wet artikel nummer : 6

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028265&paragraaf=2&artikel=6