Hout stoken

Het stoken van hout wordt toegepast in vuurkorven, houttubs en open haarden voor sfeer en gezelligheid in de tuin en tijdens barbecueën. Daarnaast wordt hout ook gestookt voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen. Weet u dat houtrook gezondheidsproblemen en overlast kan veroorzaken voor uw buren?

Bent u zich bewust van de gezondheidsproblemen veroorzaakt door houtrook?

Op Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).nl kunt u meer informatie vinden over houtrook en gezondheid.

Bij houtverbranding in kachels, open haarden of tijdens barbecueën komen verschillende stoffen vrij. Hierbij kunt u denken aan:

  • fijn stof;
  • giftige stoffen (zoals koolmonoxide);
  • kankerverwekkende stoffen.

Mensen met luchtwegaandoening, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen meer en sneller gezondheidsklachten krijgen van houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Maar ook voor uzelf en anderen in uw omgeving kan het schadelijk zijn. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer en bevat zelfs meer stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoeveel van een stof wordt uitgestoten is afhankelijk van veel factoren. Denk bijvoorbeeld aan het type kachel, type brandstof, weersomstandigheden en stookgedrag. Om al deze redenen moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk voorkomen worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Tips om op de juiste manier te stoken

Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen en u zelf beperkt blijft. Denk bijvoorbeeld aan de geur, gezondheidsproblemen en roetneerslag. De hinder wordt erger als er niet op de juiste manier wordt gestookt. Maar ook de plaats van de uitmonding van het rookgasafvoerkanaal is belangrijk om overlast te voorkomen.

De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld waarin onder andere handige stooktips en stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD zijn opgenomen.

Weersomstandigheden

Het is belangrijk dat u niet stookt bij slechte weersomstandigheden zoals mist en windstil weer. In dat geval blijven de schadelijke stoffen in uw directe omgeving hangen en veroorzaken veel overlast. Voor een stookadvies kunt u kijken op de Stookwijzer.nl. Deze geeft op postcodeniveau aan of het op basis van de lokale luchtkwaliteit en de windkracht aan te raden is om te stoken of niet.

Handige links