Hout stoken

Veel mensen hebben een open haard of een houtkachel en vinden een vuurtje heel gezellig. En in tijden van hoge energieprijzen kiezen mensen soms ook noodgedwongen voor hout stoken in plaats van de centrale verwarming. Begrijpelijk, want u wilt een behaaglijk huis. Tegelijk weten we dat hout stoken slecht is voor de luchtkwaliteit, buitenshuis én in uw huis. Niet goed voor uw gezondheid en die van buurtbewoners. Zo hebben mensen met astma of COPD extra last van een slechte luchtkwaliteit.

Een lastige afweging. Door verstandig te stoken, kunt u in ieder geval de negatieve effecten van hout stoken beperken. Daarom…

10 tips om goed te stoken

Met een paar simpele tips kunt u de overlast beperken:

  1. Gebruik alleen hout zonder verf, lijm, beits of impregneermiddel. Stoken van behandeld hout is verboden: het zorgt voor nóg meer schadelijke stoffen.
  2. Gebruik hout dat minimaal 2 jaar gedroogd is. Vochtig hout brandt minder goed en zorgt voor meer uitstoot van schadelijke stoffen. Bewaar hout dus niet buiten, maar in de schuur. En houd voor uzelf bij hoe lang het er al ligt. Vraag de houtleverancier hoe lang het hout is gedroogd.
  3. Gebruik duurzaam hout. Dat hout komt uit duurzaam beheerde bossen, zoals de bossen van Staatsbosbeheer. Duurzaam hout heeft het FSC- of PEFC-keurmerk.
  4. Gooi nooit papier, karton of MDF op het vuur. Dat draagt sterk bij aan luchtvervuiling.
  5. Stook niet bij windstil of mistig weer. Houtrook blijft dan langer op straat hangen. Stook ook niet als het hard waait (windkracht 5 of hoger). Houtrook slaat dan namelijk direct neer. Meer informatie vindt u op de sites: atlasleefomgeving.nl/stookwijzer of rivm.nl/stookalert.
  6. Zorg ervoor dat het hout goed verbrandt door een hoge temperatuur. In een optimaal brandend vuur zijn de vlammen helder geel en flikkeren ze nauwelijks. Vuur brandt het beste als er voldoende lucht bij het vuur kan. Zet een raampje open in de woonkamer, zodat er voldoende verse lucht naar binnen kan.
  7. Laat het vuur vanzelf uitbranden. Verminder dus niet de luchttoevoer. Daardoor verbrandt het hout minder goed en ontstaan er schadelijke stoffen.
  8. Maak na elke stookbeurt de aslade schoon en laat uw schoorsteen minstens 1 keer per jaar vegen.
  9. Informeer eens in uw buurt of mensen last hebben van uw stookgedrag. Maak afspraken en geef mensen het vertrouwen dat ze bij u kunnen aankloppen als ze overlast hebben van uw houtkachel.
  10. Of...overweeg minder te stoken. Kleed uzelf extra warm, pak een lekker warme deken als u op de bank zit of gebruik een kruik. Iets minder stoken is al minder belastend voor gezondheid en milieu. 

Meer weten?

Op Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunt u meer informatie vinden over houtrook en gezondheid.

Handige links

Overlast?

Ervaart u overlast van uw buren die stoken, probeer dit eerst zelf op te lossen door in gesprek te gaan met degene die de overlast veroorzaakt. U kunt overlast ook melden via Stookwijzer.nl. Deze meldingen worden doorgegeven aan de GGD.

Vragen over milieu, wonen en gezondheid bij de GGD

Het team Milieu en gezondheid van GGD Amsterdam is beschikbaar voor vragen over allerlei milieu onderwerpen. Bijvoorbeeld vragen over uw woning en gezondheid (binnenmilieu) zoals vragen over ventilatie, vocht, schimmel, koolmonoxide, loden waterleidingen en geurklachten. Vragen over geluidhinder (bijvoorbeeld over bromtonen), luchtvervuiling, houtkachels, bodemverontreiniging, asbest, kwik en andere chemische stoffen en elektromagnetische velden kunt u ook stellen aan de GGD. U kunt het team bereiken via leefomgeving@ggd.amsterdam.nl en 020 - 55 554 05.