Gemeentegrond gebruiken

Wilt u iets organiseren op gemeentegrond of een voorwerp in de openbare ruimte plaatsen, zoals een puinbak, (afval)container, schaftkeet, toiletwagen of overig bouwmaterieel? Vraag hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

Voor de aanvraag van een vergunning om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie de link bij Aanpak)
  • Een situatietekening van de locatie waar de voorwerpen worden geplaatst.

De vergunning kan worden geweigerd als:

  • Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
  • Het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • Het beoogde gebruik gevaar, hinder of overlast oplevert;
  • Het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
  • Het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@ouder-amstel.nl of telefoon: (020) 496 21 21.

De kosten bedragen € 73,10 (tarief 2020).

U kunt een vergunning krijgen of u moet een melding indienen. Lees wat voor u van toepassing is in het Aanvraagformulier voorwerp plaatsen op of aan de weg (pdf, 158 kB)

Zie ook: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ouder-Amstel 2019.

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. De gemeente kan beslissen om de termijn eenmalig met 6 weken te verlengen.