Bomen kappen

Het stevig snoeien, omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. In de Bomenverordening Ouder-Amstel 2024 (onderaan deze pagina) kunt u lezen welke regelgeving hiervoor geldt.  

Aanvragen omgevingsvergunning 

U vraagt de omgevingsvergunning aan op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Wat heeft u nodig bij de aanvraag

 • Een omschrijving van de boom (omvang en type);
 • De plaats van de boom (adres en situatietekening);
 • De reden;
 • Eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom. 

Wanneer vraagt u een vergunning aan 

 • De boom vormt een gevaar voor de omgeving;
 • De boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht;
 • De boom moet gekapt worden vanwege onderhoud in de omgeving

Afwijzing verzoek om vergunning 

Uw verzoek kan worden afgewezen op grond van:

 • Natuur- en milieuwaarden;
 • Landschappelijke waarden;
 • Cultuurhistorische waarden;
 • Waarden van stads- en dorpschoon;
 • Waarden voor recreatie en leefbaarheid;
 • Leeftijd;
 • Toekomstverwachting;
 • Ruimtelijke structuur;

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt. 

Overzicht noodzakelijk te kappen bomen 2022

De gemeente kapt bomen op diverse locaties in Ouder-Amstel die in slechte staat verkeren. Bekijk het Overzicht te kappen bomen 2022. Naar aanleiding van boomcontroles moet een aantal bomen worden gekapt of vervangen.

Monumentale bomen

De Bomenstichting gebruikt de definitie 'monumentale bomen' landelijk voor bomen die onder andere 60 jaar of ouder zijn en een levensverwachting van 10 jaar of meer hebben.

Voor een monumentale boom is het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het kappen ervan alleen mogelijk als er zeer zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld als de boom een risico vormt doordat deze dreigt om te vallen.

Bekijk de Monumentale bomenlijst Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht (pdf, 54 kB).  

Bezwaar en beroep

De beslissing over een volledige aanvraag krijgt 8 weken. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie 

Wetgeving