Energietoeslag

De aanvraagtermijn voor de energietoeslag 2023 is verlengd tot 1 juli 2024.

Aanvragen energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen 800 euro krijgen voor de hoge energiekosten in dit jaar: de energietoeslag 2023. 

Aanvraag energietoeslag 2023

Heeft u geen DigiD? Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan bij het Sociaal Team. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 10.30 uur (020) 496 21 21.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Andere toeslagen of uitkeringen (ook van de Belastingdienst) gaan dus niet omlaag. 

Let op! Als u het bedrag bewaart, bijvoorbeeld op een spaarrekening, dan telt het als vermogen. Als dat vermogen boven een bepaald bedrag komt, kunnen uw toeslagen en uitkeringen wél omlaag gaan. Gebruik de energietoeslag 2023 dus zoveel mogelijk voor het betalen van uw (energie)kosten.

Wie kan energietoeslag aanvragen?

Als u de energietoeslag 2023 niet heeft gekregen, kunt u tot 1 juli 2024 een aanvraag doen bij de gemeente via "Aanvraag energietoeslag 2023" bovenaan deze pagina.

Om de energietoeslag 2023 aan te vragen, moet u:

  • 21 jaar of ouder zijn;
  • in de gemeente Ouder-Amstel wonen;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs hebben, of een geldige verblijfsvergunning;
  • ingeschreven zijn als hoofdbewoner van uw woonadres;
  • een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensnorm (zie tabel hieronder). 

Tabel inkomensnormen

Groep  Maximaal gezamenlijk inkomen* 
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 1.668,98 
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 1.853,49
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen)  € 2.384,25
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) € 2.514,17

*Netto gezamenlijk inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag. Deze normen gelden tot en met 30 juni 2024.

Wanneer kunt u de energietoeslag niet aanvragen

U kunt de energietoeslag 2023 niet aanvragen als u:

  • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd wonen);
  • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt;
  • Een woning deelt en geen hoofdbewoner bent van de woning;
  • Staat ingeschreven op de volgende adressen: Schoolweg 3A, Theresiastraat 312, Vondelstraat 1.

Student? Vraag een vergoeding via DUO

Anders dan in 2022 geldt de energietoeslag 2023 niet voor studenten. Via DUO kunnen studenten met een aanvullende beurs eenmalig een tegemoetkoming van 400 euro krijgen. 

Tot wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen? 

U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot 1 juli 2024.

Vragen over de energietoeslag? 

Heeft u vragen over de energietoeslag? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (020) 496 21 21 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, of via a.admwwb@ouder-amstel.nl

Als u moeite heeft met het betalen van uw energierekening, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Mogelijk kunt u een betalingsregeling treffen. Uw energieleverancier kan u hierover meer vertellen. 

Klantmanagers Preventie en Vroegsignalering
Landelijk Noodfonds Energie

Naast de energietoeslag kunt u mogelijk een aanvraag indienen bij het Noodfonds Energie. Het Noodfonds Energie betaalt een deel van de energierekening als uw inkomen laag is en uw energiekosten hoog zijn.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Café in Duivendrecht. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers preventie en vroegsignalering via onderstaande contactgegevens. Zij kijken dan samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden. Meer informatie over preventie en vroegsignalering kunt u vinden op hulp bij geldzorgen.  
Meer informatie over geldzaken kunt u vinden op hulpwijzerouderamstel.nl.

Financieel Café

Elke donderdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur in Dorpshuis Duivendrecht. Meer informatie over het Financieel Café kunt u vinden op humanitas.nl