Energietoeslag

Inwoners met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen voor de hoge energiekosten: de energietoeslag van 800 euro. U kunt de energietoeslag van 2023 vanaf 2 januari 2024 hieronder aanvragen.

Aanvraag energietoeslag 2023 

 • Heeft u in 2022 energietoeslag gehad en is uw situatie niet veranderd, dan krijgt u de toeslag deze keer automatisch uitbetaald. U ontvangt het geld dan voor 31 december 2023 op uw rekening. 
 • Heeft u in 2022 geen energietoeslag ontvangen en heeft u er in 2023 wel recht op, dan kunt u vanaf 2 januari 2024 een aanvraag doen voor de energietoeslag 2023.
Automatische uitbetaling energietoeslag

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch overgemaakt: 

 • Als u in 2022 energietoeslag hebt gekregen en als u volgens de regels nog steeds recht heeft op de energietoeslag. Dit kan veranderd zijn als bijvoorbeeld uw inkomen hoger is geworden of als u niet meer aan een van de voorwaarden voldoet. 
 • Als u op 1 december 2023 een van de volgende uitkeringen ontving: 
  • Bijstandsuitkering
  • IOAW-, IOAZ- of BBZ-uitkering
  • AIO-aanvulling (ouderen)
Wie kan energietoeslag vanaf 02 januari 2024 aanvragen?

Voor de energietoeslag wordt er gekeken naar uw netto inkomen (inclusief vakantiegeld).

Leefsituatie (Gezamenlijk) Inkomen (inclusief vakantietoeslag) moet minder zijn dan:
Alleenstaande van 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) 1.540,60 euro netto per maand 
Alleenstaande vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) 1.710,91 euro netto per maand
Getrouwden/samenwonenden 21 jaar tot AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) 2.200,85 euro netto per maand 
Getrouwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd (met of zonder inwonende kinderen) 2.320,78 euro netto per maand 

Heeft u een inkomen lager dan de bedragen in de tabel en krijgt u de toeslag niet automatisch, dan kunt u de toeslag zelf aanvragen. U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 maart 2024

Studenten krijgen vergoeding via DUO

Als student kon je onder bepaalde voorwaarden in 2022 de energietoeslag aanvragen. In 2023 krijgen de studenten een eenmalige tegemoetkoming van 400 euro via DUO. Je kunt daarom als student in 2023 geen energietoeslag aanvragen. Dit geldt alleen voor studenten die recht hebben op een aanvullende beurs.

Voorwaarden

Naast de inkomensvoorwaarden moet je op peildatum aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je bent 21 jaar of ouder
 • Je woont in de gemeente Ouder Amstel
 • Je hebt een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning

Je krijgt maximaal 1 energietoeslag per huishouden. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op 1 adres, dan is alleen aan de hoofdbewoner de energietoeslag uitbetaald. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd wonen)
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebt
 • Een woning deelt en geen hoofdbewoner bent van de woning
 • Staat ingeschreven op de volgende adressen: Schoolweg 3A, Theresiastraat 312, Vondelstraat 1
De energietoeslag telt niet mee als inkomen

De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Door het krijgen van energietoeslag gaan andere toeslagen of uitkeringen dus niet omlaag. 

Er is één situatie waarin de energietoeslag wel gevolgen kan hebben: als u de toeslag op een spaarrekening zet. Dan heeft u meer spaargeld. De overheid noemt dat vermogen. Als uw vermogen boven een bepaald bedrag komt, kan dat gevolgen hebben voor toeslagen en uitkeringen. Het is daarom verstandig om de energietoeslag ook echt uit te geven aan de kosten die u voor energie moet betalen.

Vragen over de energietoeslag? 

Heeft u vragen over de energietoeslag? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente, via (020) 496 21 21 bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur, of via a.admwwb@ouder-amstel.nl

Als u moeite heeft met het betalen van uw energierekening, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Mogelijk kunt u een betalingsregeling treffen. Uw energieleverancier kan u hierover meer vertellen. 

Klantmanagers Preventie en Vroegsignalering
Landelijk Noodfonds Energie

Naast de energietoeslag kunt u mogelijk een aanvraag indienen bij het Noodfonds Energie. Het Noodfonds Energie betaalt een deel van de energierekening als uw inkomen laag is en uw energiekosten hoog zijn.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Dan kunt u terecht bij het Financieel Café in Duivendrecht. Ook kunt u contact opnemen met de medewerkers preventie en vroegsignalering via onderstaande contactgegevens. Zij kijken dan samen met u hoe uw situatie verbeterd kan worden. Meer informatie over preventie en vroegsignalering kunt u vinden op hulp bij geldzorgen.  
Meer informatie over geldzaken kunt u vinden op hulpwijzerouderamstel.nl.

Financieel Café

Elke donderdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur in Dorpshuis Duivendrecht. Meer informatie over het Financieel Café kunt u vinden op humanitas.nl