Verkiezingen Europees Parlement juni 2024

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De volgende verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op 6 juni 2024.

Meer informatie over de verkiezingen van het Europees Parlement kan je vinden op Wat zijn de Europese verkiezingen en hoe werken ze? 

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. U bent verplicht om een geldig legitimatiebewijs te tonen, wat niet langer dan vijf jaar verlopen mag zijn.