Op wie kan ik stemmen?

Dit wordt pas definitief bekend gemaakt na de ‘dag van kandidaatstelling’. Dit is op 23 april. Dan leveren politieke partijen hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad (centraal stembureau). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Europees Parlementsverkiezing.