Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen als u op de dag van de verkiezing niet in staat bent om zelf aan de stemming deel te nemen, en u geen volmacht kunt verlenen door overdracht van uw stempas. Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie heeft, kunt u aan iemand anders een volmacht geven om voor u te gaan stemmen. U kunt dit alleen doen door een schriftelijke volmacht te geven aan een kiezer die wel een geldig legitimatiebewijs heeft.

In beide gevallen kunt u het online formulier Verzoek schriftelijke volmacht (pdf, 206 kB) invullen en mailen naar: verkiezingen@ouder-amstel.nl of sturen naar: gemeente Ouder-Amstel, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel. Ook kunt u het formulier afhalen en weer indienen bij de afdeling burgerzaken op het gemeentehuis.

U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen, ondertekent beide het formulier en levert het formulier uiterlijk 3 juni 2024 weer in bij de afdeling burgerzaken. Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever mag niet zelf aan de verkiezing deelnemen.

De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en moet de stem(men) uitbrengen tegelijk met de eigen stem. Bent u de volmacht(en) vergeten en heeft u uw stem al uitgebracht, dan kunt u de volmachtstem(men) niet meer uitbrengen!