Identificeren bij verkiezingen

Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent.

Bij verkiezingen kunt u zich identificeren met:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
  • een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland
  • een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven

Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op het identiteitsdocument moet dus bij de geldigheidsduur 7 juni 2019 of een latere datum zijn vermeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze langer dan 5 jaar verlopen? Dan kunt u alleen stemmen door iemand anders te machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht).

Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? 

Als u gemachtigd bent via een stempas (onderhandse volmacht), dan heeft u een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.