Verkeersontheffing aanvragen

Het kan voorkomen dat u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruik moet maken van de openbare ruimte. Of dat u zich tijdens die werkzaamheden niet aan de geldende verkeersregels kunt houden. Misschien heeft u een ontheffing nodig. U kunt bij de gemeente een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen.

Aanvraag verkeersontheffing 

In de aanvraag moet u minimaal aangeven: 

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor de maatregel aangevraagd wordt;
  • Begin- en einddatum van de periode waarin de maatregel aangevraagd wordt;
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij aangegeven wordt welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.

U stuurt uw aanvraag minimaal 10 werkdagen voor de datum waarop u de maatregel nodig hebt, naar: gemeente@ouder-amstel.nl of per post aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.