Filmopnamen maken

U mag op straat filmen voor een film of televisieprogramma. Overleg altijd met de gemeente over de opnamen. Is het een productie met een kleine filmploeg en weinig camera's? Dan doet u een melding bij de gemeente. Is het een grote productie met meerdere camera's? Dan moet u een vergunning aanvragen.

U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor:

  • het afzetten van straten;
  • speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik); en
  • het gebruik van uniforms.

U heeft misschien ook nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.

Voor een kleine productie meldt u de opname uiterlijk 3 weken voordat u begint. 

Voor een grote productie vraagt u de vergunning voor de filmopname 8 weken voor u begint aan.

Met het Aanvraagformulier filmopnamen (pdf, 92 kB) vraagt u een vergunning aan of doet u een melding voor het maken van filmopnamen. 

 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.