Bibob-onderzoek

Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Of doet u mee aan een aanbesteding? De gemeente kan de betrouwbaarheid van u of uw bedrijf controleren. De gemeente doet dit met een Bibob-onderzoek. Als de gemeente u vraagt een Bibob-vragenformulier (pdf, 216 kB) in te vullen dan kunt u het ingevulde formulier mailen naar gemeente@ouder-amstel.nl.

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. In een aantal gevallen kan de gemeente de achtergrond van een ondernemer of van een bedrijf onderzoeken. Bijvoorbeeld:

 • Bij de aanvraag van een vergunning of subsidie bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT;
 • Bij de aanvraag van vergunningen uit de Huisvestingswet;
 • Bij de aanvraag van een Alcoholwetvergunning;
 • Bij de aanvraag van een exploitatievergunning;
 • Als u een vergunning heeft of subsidie ontvangt;
 • Als u een door de gemeente aanbestede opdracht uitvoert;
 • Bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is;
 • Als u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren;
 • Als u vuurwerk wilt importeren.

Verloop van het onderzoek

 • De gemeente onderzoekt of de kans groot is dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.
 • De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft of de aanbesteding al gewonnen heeft, kan de gemeente uw onderneming nog onderzoeken.
 • Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen een onderzoek te doen.
 • Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

De gemeente zet het Bureau Bibob alleen in als ze zelf te weinig informatie heeft om onderzoek te doen. Zet de gemeente het Bureau Bibob in? Dan krijgt u hiervan bericht. Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente. De gemeente neemt daarna een beslissing.

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier.
 • U vult het formulier helemaal in en voegt de gevraagde informatie toe. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
 • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
 • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
 • Als het Landelijk Bureau Bibob wordt ingezet, stuurt dat bureau een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren. Lees meer hierover op justis.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.