Alcohol tijdelijk schenken

Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

aanvraagformulier ontheffing alcoholwet art35

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. Voor speciale evenementen, zoals Koningsdag, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. U kunt bij bijzondere gelegenheden een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar op basis van Art. 4 Alcoholwet.  

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholische dranken, zoals bier en wijn. 

Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon: 

 • Die minimaal 21 jaar is;
 • Die niet van slecht levensgedrag is;
 • Die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

U heeft nodig: 

 • Een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken;
 • De benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol;
 • De naam, geboortedatum, plaats en het woonadres van de personen.

Voor de kosten van een ontheffing, zie: Legesverordening 2024 op Overheid.nl.

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.