Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Er zijn drie soorten Alcoholwetvergunningen: voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés, voor slijterijen, en voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Een ondernemer moet een Alcoholwetvergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente via DigiD.

Logo DigiDAlcohol schenken 

Logo eHerkenningAlcohol schenken 

U moet een Alcoholwetvergunning aanvragen als: 

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • De inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV)

Het kan zijn dat u meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen: 

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

Een Alcoholwetvergunning is verplicht als:

 • U een horecagelegenheid wilt starten of overnemen;
 • Er een andere leidinggevende of ondernemer komt;
 • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt; of
 • De ondernemingsvorm wijzigt.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

U levert bij uw aanvraag de volgende documenten aan:

 • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
 • een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde leidinggevenden;
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) van alle op de vergunning genoemde personen. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) hebben een Verklaring Sociale Hygiëne nodig; en
 • een positief antecedentenonderzoek (onbesproken gedrag en geen strafblad).

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.