Ouderkerk-Zuid

Het project Ouderkerk-Zuid ligt tussen de dorpskern van Ouderkerk en de A9 in. De grenzen van het project zijn de Jan Benninghweg, Polderweg, Achterdijk, Ronde Hoep Oost, Theresiastraat, Jan Persijnstraat en de waterloop aan de westkant van de wijk Benning. Het project is verdeeld in drie deelgebieden: Tuindorp Ouderkerk-Zuid, Schoolkavel en Locatie Schoolweg.

Op onderstaand kaartje kunt u deze grenzen en de verdeling in drie gebieden zien.

Ouderkerk-Zuid plangebied

Tuindorp Ouderkerk-Zuid

In dit deel van het project bouwt Bouwfonds in totaal 153 woningen. Hiervan worden er 17 als sociale huurwoning in beheer genomen door de Woningstichting Ouder-Amstel. Er zijn 30 sociale koopwoningen, waarvan 12 specifiek voor starters. De overige 106 woningen zijn vrije sector koopwoningen, waarvan 5 vrije kavels, 9 appartementen en de rest laagbouw. Er worden twee woonerven gemaakt en de Schoolweg wordt verbonden met de Benninghweg. Ook de nieuwe volkstuinen van Natuurgenot liggen hier. 

 Ouderkerk-Zuid Tuindorp

Meer informatie 

  • Beeldkwaliteitsplan Tuindorp (pdf, 4 MB)
  • Bestemmingsplan Ouderkerk-Zuid (02-05-2006) (pdf, 3 MB)
  • Kaart ontwerp Ouderkerk-Zuid (29-10-2007) (pdf, 578 kB)
  • Plankaart uitwerkingsplan (05-03-2008) (pdf, 608 kB)

Wilt u een van bovenstaande documenten inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Archiefweb