2022-012070 inloopavond HEN verplaatst

Onderwerp: Nieuwe datum Inloopavond Voorlopig Ontwerp Hoger Einde-Noord
Datum: 4 april 2022

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u dat de inloopavond van het project ‘Herinrichting Hoger EindeNoord’ is verplaatst. Bij deze nodigen wij u uit op 28 april 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur om het voorlopig ontwerp (VO) te bekijken in het gemeentehuis in Ouderkerk. U kunt tijdens de inloopavond uw reactie geven op het VO. De toegang tot het gemeentehuis is via de deur aan de Dorpsstraat.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel,
namens deze,
ing. P.M. Louwerse
Teamleider
Duo+ / Afdeling Buurt / team Inrichting en beheer

Zaaknummer: 2022-012070
Documentnummer: D2022-03-035788
Beh. ambtenaar: Dhr. C. Maas
Telefoonnummer: (020) 496 21 21
E-mailadres: gemeente@ouder-amstel.nl.