Groot onderhoud Rijksstraatweg

Binnen dit project gaan we het rijcomfort van de fietspaden verbeteren. In plaats van tegels zullen we een andere verharding toepassen. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid verbeteren voor met name het langzame verkeer.

Er is gekozen voor een integrale aanpak om de straat weer gereed te maken voor de toekomst. Ook de overige onderdelen zoals de trottoirs, parkeervakken, de riolering en het asfalt van de hoofdrijbaan nemen we mee in het project. 
Als gevolg van de aanleg van het nieuwe regenwaterriool moeten er bomen worden vervangen. Dat biedt direct kansen om de ondergrondse groeiruimte opnieuw aanleggen en kunnen we een kwaliteitsimpuls geven aan de beplanting, de hagen en de bomen. 

 • Definitieve ontwerp Rijksstraatweg (pdf, 22 MB).

Aannemer De Bie Infra BV 

De aanbesteding is afgerond en  het werk is gegund aan aannemingsbedrijf De Bie Infra bv uit Velserbroek. Deze partij heeft het beste gescoord op basis van prijs en kwaliteit. Kwaliteit in de zin van de het beheersen van het bouwproces, het slim faseren en hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de uitvoering. 

Communicatie tijdens de uitvoering

De communicatie over en tijdens de uitvoering wordt grotendeels verzorgd door de aannemer. De bewoners welke woonachtig zijn binnen en nabij het projectgebied hebben een brief ontvangen waarin De Bie Infra zich heeft voorgesteld. Wilt u informatie over de uitvoering, hebt u vragen of wilt u iets melden? Dat kunt u doen door:

 • Binnen te lopen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur. Vanaf de start van de werkzaamheden iedere donderdag van 14.30 tot 15.30 uur in onze keet aan de Hazelaarstraat;
 • Aanmelden voor de Bouwapp. Deze is te downloaden via de Google Playstore of App Store voor op uw smartphone. Zoek op “reconstructie Rijksstraatweg’’ en klik op volgen. De Bouwapp is ook via de bouw.app/home/projects te bereiken. Via deze app worden de bewoners en belanghebbenden binnen dit project op de hoogte gehouden van de werkzaamheden, actuele planning, contactgegevens en nog meer; 
 • Contact op te nemen met De Bie Infra bv. op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur kunt u bellen met (023)  538 80 88. U kunt uw melding ook doen op onze website debiebuitenwerk.nl of mailen met info@debieinfra.nl. In noodgevallen kunt u bellen met onze piketlijn (06) 205 526 58.

Wat is er in het definitief ontwerp opgenomen? 

De indeling van de Rijksstraatweg blijft zoals deze nu is. Dat wil zeggen dat er geen wijzigingen plaatsvinden aan bijvoorbeeld de positie van de rijbaan, parkeervakken, groenstrook, fietspaden en trottoirs. 
Hieronder geven we per onderdeel aan wat we gaan doen en waarom we dat doen (het betreft hier een samenvatting van het ontwerp op hoofdonderdelen): 

Riolering

We leggen een nieuw riool aan dat specifiek dient voor de afvoer van het regenwater. Dat riool wordt aangelegd onder de parkeervakken parallel aan de weg. Het bestaande vuilwaterriool wordt vervangen. 

Hoofdrijbaan

De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltverharding en wordt voorzien van nieuwe belijning en figuraties. 

30Km/h zone Telstarweg en Waddenland 

Het gedeelte tussen de kruising Rijksstraatweg/Telstarweg en kruising Rijksstraatweg/Waddenland richten we in als 30 km/h zone. Dit doen we door het aanleggen van rood asfalt in klinkermotief (StreetPrint) welke op een verhoging (plateau) wordt aangebracht zodat het op gelijke hoogte komt te liggen met de aansluitende straten. Het verkeer op de Rijksstraatweg blijft wel voorrang behouden. Met deze inrichting proberen we met name bij de automobilist een ander rijgedrag te creëren. 
Doelstelling is dat er langzamer wordt gereden en daardoor de veiligheid voor het langzame verkeer bij met name het oversteken wordt verbeterd.

Fietspaden

De bestaande tegelverharding maakt plaats voor betonnen aan elkaar gekoppelde fietspadelementen van easypath.nl. Deze zijn qua vorm en kleur gelijk aan het fietspad De Slinger. Met het toepassen van deze elementen wordt het rijcomfort vele malen beter en behoort het probleem van losliggende tegels tot het verleden.

Parkeervakken 

De parkeervakken worden over het algemeen iets breder, en in elk geval meer maatvast. Dit doen we om ervoor te zorgen dat auto’s iets meer van de rijbaan af kunnen staan zodat de kans op het aanrijden van spiegels zal verminderen.

Kleur van de parkeervakken

Normaliter leggen we de parkeervakken in de gemeente aan met zwarte stenen. Omdat de rijbaan aan de Rijksstraatweg uit asfalt bestaat, en dus ook zwart is, hebben we twee varianten voorgelegd. Een met parkeervakken in zwarte stenen en een in rode stenen. Bij het toepassen van de rode stenen is er meer onderscheid tussen rijbaan en parkeervakken dat zou kunnen bijdragen tot langzamer rijden. Mede op basis van de binnengekomen voorkeuren hebben we gekozen voor de variant met rode stenen. 

Impressie van De Rijksstraatweg voorzien van roodkleurige parkeervakken 
Foto: Impressie van De Rijksstraatweg voorzien van roodkleurige parkeervakken. 

Verplaatsen twee bushaltes 

Er worden twee bushaltes verplaatst. De bushalte nabij de Kloosterstaat wordt circa 45 meter verplaatst in zuidelijke richting zodat er vanuit de Berkenstraat een oversteek voor fietsers kan worden gerealiseerd. De bushalte tegenover de brandweerkazerne (oostzijde) wordt circa 10 meter naar het noorden verplaatst zodat er vanuit de fietsoversteek een beter zicht wordt gecreëerd. 

Aanleggen van een passeerhaven 

De breedte van de Rijksstraatweg is beperkt en er is eigenlijk geen mogelijkheid de weg te verbreden zonder dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld het parkeervak of de groenstrook. Om het passeren van twee brede voortuigen iets te vergemakkelijken is ervoor gekozen om een passeerhaven aan te leggen aan de westzijde van de weg ter hoogte van de Waddenland.

Uitbuigen van het fietspad nabij de Berkenstraat

Het fietspad nabij de Berkenstraat wordt “uitgebogen” zodat er voor de automobilist een opstelruimte ontstaat tussen rijbaan en fietspad. Zo heeft de automobilist beter zicht op de fietser. 

Verplaatsen parkeervakken

Om enkele zichtvelden te verbeteren worden er nabij de 30 km/h zone enkele parkeerplaatsen verwijderd. Deze maken plaats voor beplanting en worden gecompenseerd aan de noordzijde van de Telstarweg. 

Bomen, hagen en plantvakken

We gaan ook inzetten op een kwaliteitsimpuls van het groen. 
Er zijn meerdere redenen om dat nu mee te nemen. Voor wat betreft de bomen geldt dat een aantal als gevolg van de aanleg van het regenwaterriool, niet behouden kan blijven. Deze bomen hebben nu al een onvoldoende conditie als gevolg van te weinig groeiruimte. Deze groeiruimte kunnen we nu goed aanleggen (werk met werk maken) en om die reden vervangen we ook een aantal extra bomen welke momenteel ook al een verminderde groei laten zien. 
Bij het vervangen van de bomen passen we ook andere inheemse boomsoorten toe zodat er een gevarieerder aanbod is. Deze bomen passen binnen de laanstructuur en laten in de herfst, net zoals de aanwezige lindes, gele bladeren zien. De hagen worden weer geplant met dezelfde soorten zoals nu aanwezig en de plantvakken worden voorzien van een laagblijvende beplanting. 

Opfleuren onderdoorgang Van der Madeweg

Onderdoorgang Van der Madeweg 
Foto: Onderdoorgang Van der Madeweg 

Amsterdam wil de hoofdfietsroutes tussen Amsterdam Amstel en Amsterdam Zuidoost van een herkenbaar karakter voorzien. Het doel is om de fietsbeleving te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door de onderdoorgangen aan de betreffende routes te beschilderen en met een speciale coating te behandelen. Voor de Rijksstraatweg gaat het om het beschilderen van de betonnen wanden en kolommen van de onderdoorgang Van der Madeweg. De beschilderingen hebben het thema natuur. 

Bewonersbrieven

 • Brief aankondiging project, 13 februari 2019 (pdf, 170 kB)
 • Brief bericht stand van zaken, 15 mei 2019 (pdf, 173 kB)
 • Brief uitnodiging_informatieavond, 30 oktober 2019 (pdf, 92 kB) 
 • Brief Rijksstraatweg verslag 1e_informatieavond_25 november 2019 (pdf, 88 kB)
 • Brief presentatie ontwerp met inloopbijeenkomst (pdf, 77 kB)
 • Brief presentatie ontwerp annulering inloopbijeenkomst (pdf, 90 kB) 
 • Brief stand van zaken, 24 februari 2021 (pdf, 85 kB)
 • Brief presentatie aannemer, 29 september 2021 (pdf, 71 kB)
 • Brief aannemer De Bie Infra, 19 oktober 2021 (pdf, 71 kB)

Bijeenkomsten

 • Presentatie_informatieavond_14 november 2019_(pdf, 1.4 mB)
 • Formulier doorgeven wensen en suggesties (pdf, 77 kB)
 • Verslag informatiebijeenkomst Rijksstraatweg 14 november 2019 (pdf, 102 kB)

Planning (voorlopig)

 • Februari - augustus 2021: opstellen contract, aanbesteding en gunning
 • September 2021: start uitvoering (gefaseerde uitvoering over circa ongeveer 12 maanden) 

Contact

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk. Bereikbaar via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, t.a.v. de heer A. van der Veldt. 

Meer informatie en opvragen van pdf-documenten

Wilt u een of meer van de pdf's die op deze pagina staan, ontvangen? Stuur een mail met daarin de titel(s) van de pdf(s) naar: webredactie@duoplus.nl.