Groot onderhoud Rijksstraatweg

In 2021 staat de uitvoering groot onderhoud van de hele Rijksstraatweg gepland. De voorbereiding hiervoor zijn gestart. Primaire doelstellingen van het project zijn het verbeteren van het rijcomfort van de fietspaden door het toepassen van een andere verharding in plaats van tegels en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name het langzame verkeer.

Omdat er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij we de straat weer gereed willen maken voor de toekomst, gaan wij ook de overige onderdelen zoals de trottoirs, parkeervakken, de riolering en het asfalt van de hoofdrijbaan meenemen in het project. Tevens kijken we naar mogelijkheden om de ondergrondse groeiruimte voor de bomen te verbeteren.

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de Rijksstraatweg tussen de Randweg en het NS station. De keerlus nabij het NS station valt buiten het projectgebied.

Sessies met bewoners

Op 16 en 21 januari 2020 hebben we samen met de bewoners, die zich hadden aangemeld voor de sessie, om tafel gezeten. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties. Met behulp van tekeningen, met daarop de huidige situatie, is gekeken naar de betreffende locaties en verbetervoorstellen.

Op 31 augustus 2020 zijn we weer bij elkaar gekomen en hebben we gesproken over de uitkomsten van de bomen effect analyse en is onder begeleiding van een landschapsarchitect gekeken naar de mogelijkheden en wensen voor de op te nemen bomen en beplanting in het groenontwerp. 

Foto tekeningen Rijksstraatweg 1 sessie Noord 16 januari 2020

Waar staan we nu

Het voorlopig wegontwerp is nagenoeg gereed om te kunnen presenteren. Het groenontwerp zijn we nu aan het opstellen. Zodra die ook gereed is treden we daarmee, samen met het wegontwerp, naar buiten toe. Dat willen we doen begin oktober 2020. 

Bewonersbrieven

Bijeenkomsten

Planning (voorlopig)

  • November 2019 – september 2020: nader uitwerken ontwerpen
  • Oktober 2020: presenteren voorlopig ontwerp 
  • Oktober 2020: vaststellen ontwerp
  • November – februari 2021: opstellen contract, aanbesteding en gunning
  • Maart 2021 start uitvoering (gefaseerde uitvoering duurt ongeveer 12 maanden) 

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2019-034110.