Groot onderhoud Rijksstraatweg

In 2020 staat de uitvoering groot onderhoud van de hele Rijksstraatweg gepland. De voorbereiding hiervoor zijn gestart. Primaire doelstellingen van het project zijn het verbeteren van het rijcomfort van de fietspaden door het toepassen van een andere verharding in plaats van tegels en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name het langzame verkeer.

Omdat er is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij we de straat weer gereed willen maken voor de toekomst, gaan wij ook de overige onderdelen zoals de trottoirs, parkeervakken, de riolering en het asfalt van de hoofdrijbaan meenemen in het project. Tevens kijken we naar mogelijkheden om de ondergrondse groeiruimte voor de bomen te verbeteren.

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de Rijksstraatweg tussen de Randweg en het NS station. De keerlus nabij het NS station valt buiten het projectgebied.

Sessies met bewoners

Op 16 en 21 januari 2020 hebben we samen met de bewoners, die zich hadden aangemeld voor de sessie, om tafel gezeten. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties. Met behulp van tekeningen, met daarop de huidige situatie, is gekeken naar de betreffende locaties en verbetervoorstellen.

rijksstraatweg tekeningen

Waar staan we nu

Alle opgehaalde informatie vanuit sessies met de bewoners is samengevat. Dit wordt, aangevuld met de gemeentelijke doelstellingen, de basis voor het ontwerp van de straat. Dat ontwerp moet voldoen aan de eisen en uitgangspunten die we als gemeente stellen. Daarnaast streven we ook naar een inrichting die zoveel als mogelijk invulling geeft aan de wensen van de bewoners.

Bewonersbrieven

 • Brief aankondiging project, 13 februari 2019 (pdf, 170 kB)
 • Brief bericht stand van zaken, 15 mei 2019 (pdf, 173 kB)
 • Brief uitnodiging_informatieavond, 30 oktober 2019 (pdf, 92 kB) 
 • Brief Rijksstraatweg verslag 1e_informatieavond_25 november 2019 (pdf, 88 kB)

Bijeenkomsten

 • Presentatie_informatieavond_14 november 2019_(pdf, 1.4 mB)
 • Formulier doorgeven wensen en suggesties (pdf, 77 kB)
 • Verslag informatiebijeenkomst Rijksstraatweg 14 november 2019 (pdf, 102 kB)

Documenten opvragen 

Wilt u een van bovenstaande documenten opvragen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl.

Planning (voorlopig)

 • November 2019 - april 2020: nader uitwerken ontwerpen;
 • April 2020: presenteren voorlopig ontwerp;
 • April 2020: vaststellen ontwerp;
 • April - juli 2020: opstellen contract, aanbesteding en gunning;
 • September/oktober 2020: starten uitvoering.

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2019-034110.

Meer informatie

Bekijk oudere informatie op Archiefweb