Groot onderhoud Koninginnenbuurt

De voorbereidingen van het project groot onderhoud Koninginnenbuurt zijn in volle gang. Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. Dit doen we door een geheel nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het gehele gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en klaar is voor de toekomst.

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de onderstaande straten;

 • Koningin Emmalaan (tot aan de kruising met de Koningin Wilhelminalaan);
 • Prinses Margrietlaan;
 • Prinses Marijkelaan;
 • Prinses Ireneplantsoen;
 • Strandvlietlaan;
 • Hogerlustlaan (zuidelijk deel);
 • Porto Buenolaan;
 • Amstellandlaan;
 • Hoger-Amstellaan;
 • Oranjehof;
 • Prinses Beatrixlaan.

projectgebied koninginnenbuurt
Projectgebied (in roze kleur)

Samen werken aan een nieuwe straat

We proberen samen met bewoners te werken aan een straat die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de bewoners.

In oktober en november hebben we, samen met de bewoners die zich hadden aangemeld, enkele actieve sessies gehouden. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties waarbij met behulp van tekeningen en schaalmodellen van rijbanen, trottoirs en parkeervakken direct kon worden gekeken wat er mogelijk is en welke effect dat heeft op andere onderdelen in de straat. Het streven is om per straattype een eenduidige inrichting te krijgen welke als geheel past binnen de eisen en wensen van de gemeente.

koninginnenbuurt workshop

Waar staan we nu

De vanuit de sessies opgehaalde informatie hebben we samengevat en we zijn gestart met het opstellen van de eerste (schets) ontwerpen. Dat doen we stap voor stap waarbij we een zorgvuldige afweging maken in een te maken keuze. Het ontwerp moet voldoen aan de eisen en uitgangspunten die we als gemeente daaraan stellen. Daarnaast streven we ook naar een inrichting welke zoveel als mogelijk invulling geeft aan de wensen van de bewoners. 

Bewonersbrieven

 • Brief Aankondiging werkzaamheden project (pdf, 216 kB) en Overzicht_projectgebied (pdf, 73 kB)
 • Brief Uitnodiging informatieavond (pdf, 88 kB)  

Bijeenkomsten

 • Presentatie 1e informatieavond 19 september 2019 (pdf 1.3 mB) 
 • Verslag informatiebijeenkomst Amstelkerk 19 september 2019 (pdf, 280 kB)

Documenten opvragen 

Wilt u een van bovenstaande documenten opvragen, mail dan naar webredactie@duoplus.nl 

Planning (voorlopig)

mei/ juni 2019 veldonderzoeken
september 2019 1e informatieavond 
oktober - maart 2019- 2020 opstellen bovengronds ontwerp
februari - maart 2020 2e informatiebijeenkomst (presentatie ontwerp)
maart- juni 2020 contractvorming en aanbesteding
september 2020 - 2021 realisatie

Contact

Hebt u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2019-034110. 

Meer informatie

Bekijk oudere informatie op Archiefweb