Groot onderhoud Koninginnenbuurt

De voorbereidingen van het project groot onderhoud Koninginnenbuurt zijn in volle gang. Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. Dit doen we door een geheel nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het gehele gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en klaar is voor de toekomst.

Presentatie van het voorlopig ontwerp 

Iets later dan verwacht kunnen wij het voorlopig ontwerp presenteren. Het ontwerp is mede vormgegeven door de wensen en suggesties vanuit de bewoners. 
Zoveel mensen, zoveel wensen. Er zijn dan ook veel verschillende suggesties en wensen  binnengekomen. Deze spreken elkaar soms ook tegen. Zo vindt een deel van de bewoners het parkeren in vakken belangrijk en een ander deel weer niet. 

Het projectteam hoopt dan ook dat het ontwerp zoveel mogelijk invulling geeft aan de verwachtingen van de bewoners en de overige gebruikers.

Welke veranderingen kunt u verwachten

Naast het ophogen van de wegen en het aanbrengen van nieuwe riolering zijn onderstaande onderdelen in het ontwerp opgenomen.

Aanbrengen plateaudrempels
Op de kruisingen komen plateaudrempels. Hierdoor wordt de voorrangssituatie voor alle weggebruikers herkenbaar en daardoor een stuk overzichtelijker. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid. Het zorgt er ook voor dat er een gelijkvloerse aansluiting komt met de trottoirs. Dit zorgt ervoor dat voetgangers comfortabel kunnen oversteken.

Hoger-Amstellaan Strandvlietlaan

Parkeervakken
Er worden parkeervakken aangebracht. Hierdoor hoeven de geparkeerde auto’s niet meer geheel op de rijbaan en/of gedeeltelijk op het trottoir te staan. En het zorgt ervoor dat er een betere verdeling is.

Parkeren op gelijk niveau als trottoir
De parkeervakken worden op hetzelfde niveau aangebracht als het trottoir. Hierdoor oogt de rijbaan optisch wat smaller en past de automobilist het rijgedrag hierop aan. De schuine banden zorgen voor een rustig straatbeeld en aparte inritconstructies kunnen ook achterwege blijven.

Hogerlustlaan

Eenrichtingsverkeer 
Enkele wegen worden aangepast naar eenrichtingsverkeer. Het gaat om het Prinses Ireneplantsoen, Prinses Marijkelaan en Strandvlietlaan. 

Nieuwe materialen
Met het gebruik van nieuwe materialen wordt het aanzien van de gehele buurt flink verbeterd.

Hieronder kunt u diverse tekeningen bekijken van de nieuwe inrichting.

Bekijk de presentatietekening (967 kB).

Er zijn ook 360° beelden gemaakt

Reageren op voorlopig ontwerp

Het is niet meer mogelijk om te reageren op het Voorlopig Ontwerp omdat de uiterlijke reactietermijn is verstreken.
De binnengekomen reacties worden de komende periode doorgenomen. Als een reactie vraagt om een aanpassing in het ontwerp dan wordt deze zorgvuldig gewogen waarna er een keuze wordt gemaakt om het al dan niet in het ontwerp aan te passen. 

Inloopbijeenkomsten 

Omdat er veel staat te gebeuren in de wijk vinden we het belangrijk dat alle bewoners in de wijk goed geïnformeerd worden en direct vragen kunnen stellen over het ontwerp. Om die reden is er gekozen om het ontwerp ook te presenteren via fysieke inloopbijeenkomsten. 
De inloopbijeenkomsten worden gehouden 24, 25, 26 en 27 augustus in Amstelstroom aan de Kerkstraat te Ouderkerk aan de Amstel. 
LET OP: Deze bijeenkomsten zijn alleen voor bewoners die zich vooraf hebben aangemeld. 

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de onderstaande straten;

 • Koningin Emmalaan (tot aan de kruising met de Koningin Wilhelminalaan);
 • Prinses Margrietlaan;
 • Prinses Marijkelaan;
 • Prinses Ireneplantsoen;
 • Strandvlietlaan;
 • Hogerlustlaan (zuidelijk deel);
 • Porto Buenolaan;
 • Amstellandlaan;
 • Hoger-Amstellaan;
 • Oranjehof;
 • Prinses Beatrixlaan.

projectgebied koninginnenbuurt
Projectgebied (in roze kleur)

Samen werken aan een nieuwe straat

We proberen samen met bewoners te werken aan een straat die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de bewoners.

In oktober en november hebben we, samen met de bewoners die zich hadden aangemeld, enkele actieve sessies gehouden. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties waarbij met behulp van tekeningen en schaalmodellen van rijbanen, trottoirs en parkeervakken direct kon worden gekeken wat er mogelijk is en welke effect dat heeft op andere onderdelen in de straat. Het streven is om per straattype een eenduidige inrichting te krijgen welke als geheel past binnen de eisen en wensen van de gemeente.

koninginnenbuurt workshop

Waar staan we nu

De vanuit de sessies opgehaalde informatie hebben we samengevat en we zijn gestart met het opstellen van de eerste (schets) ontwerpen. Dat doen we stap voor stap waarbij we een zorgvuldige afweging maken in een te maken keuze. Het ontwerp moet voldoen aan de eisen en uitgangspunten die we als gemeente daaraan stellen. Daarnaast streven we ook naar een inrichting welke zoveel als mogelijk invulling geeft aan de wensen van de bewoners. 

Inmiddels is het voorlopig ontwerp gereed en hebben we deze ook laten toetsen door simulaties uit te voeren met extreme buien (zeer veel regen in korte tijd). We hebben in beeld waar het regenwater in deze situaties wat langer blijft staan en via welke route het naar het oppervlaktewater kan wegstromen. 

Inloopbijeenkomsten 

In de week van maandag 24 tot en met donderdag 27 augustus 2020 wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd. De bewoners woonachting in het projectgebied hebben een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om het ontwerp via een inloopbijeenkomst te komen bekijken. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om vragen te stellen en kan het projectteam uitleg geven over gemaakte keuzes. 
Vanaf maandag 24 augustus is het voorlopig ontwerp ook via deze pagina te bekijken. 

Bewonersbrieven

Bijeenkomsten

Voorlopige planning

Augustus 2020

18 september 2020

September/oktober 2020

September/oktober 2020

September/oktober 2020

Oktober/december 2020

Januari/februari 2021

Februari/maart 2021

Maart 2022

Presentatie Voorlopig Ontwerp (24 tot en met 27 augustus)

Uiterlijke termijn indienen reactie op ontwerp

Doornemen reacties en indien van toepassing aanpassingen doorvoeren in ontwerp

Vaststellen Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp 

Opstellen concept groenplan

Opstellen contract en starten aanbesteding 

Gunnen van de opdracht 

Starten uitvoering (in fasen) 

Uitvoering gereed 

Contact

Hebt u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl t.a.v. de heer A. van der Veldt, onder vermelding van het zaaknummer 2019-034110. 

Meer informatie

Bekijk oudere informatie op Archiefweb