Groot onderhoud Koninginnenbuurt

Primaire aanleiding van het project is het verzakken van het gebied als gevolg van de slappe bodem en de verouderde riolering. Het gehele gebied wordt daarom opgehoogd en voorzien van een nieuwe bestrating. De riolering wordt ook vervangen. Dit doen we door een geheel nieuw rioolstelsel aan te leggen waarbij het schone regenwater via aparte buizen rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat het gehele gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en klaar is voor de toekomst.


Afbeelding: Fasering Koninginnenbuurt 2021

 • Bekijk de fasering van de werkzaamheden Koninginnenbuurt

Aannemer AW Vessies infra BV 

De aanbesteding is afgerond en  het werk is gegund aan aannemingsbedrijf AW Vessies infra uit Lisse. Deze partij heeft het beste gescoord op basis van prijs en kwaliteit. Kwaliteit in de zin van de het beheersen van het bouwproces, het slim faseren en de methode van communicatie met de bewoners en de omgeving. 

Communicatie tijdens de uitvoering

De communicatie over en tijdens de uitvoering wordt grotendeels verzorgd door de aannemer. De bewoners binnen het projectgebied hebben een brief ontvangen waarin het uitvoeringsteam van AW Vessies Infra zich heeft voorgesteld. 

Wilt u ook informatie over de uitvoering, hebt u vragen of wilt u iets melden? Dat kunt u doen door:

 • Contact op te nemen met omgevingscoördinator AW Vessies infra, Nina Worst. Zij is te bereiken via (0252) 41 29 46 of via koninginnenbuurt@awgroep.nl;
 • Binnen te lopen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur. Iedere dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur in de keet op het terrein van Sporthal Bindelwijk;
 • Aanmelden voor de Bouwapp op uw smartphone onder project “groot onderhoud Koninginnenbuurt Ouderkerk”. De Bouwapp is ook via debouwapp.nl te bereiken. 

In de Bouwapp worden regelmatig updates geplaatst, kunt u een afspraak inplannen met de omgevingscoördinator, vindt u antwoord op veel gestelde vragen en leest u het laatste nieuws over het project in de maandelijkse nieuwsbrief. 

Ontwerp bomen, bermen en beplanting 

Het voorlopig groenontwerp voor de bomen, beplanting en de bermen in de Koninginnenbuurt is nu definitief. 

 • Groenontwerp (pdf, 9.6 mB) (let op: het is een groot bestand. Downloaden kan iets langer duren). 

In de toelichting geven we uitleg op de gemaakte keuzes.

•   Toelichting op het groenontwerp (pdf, 73 kB)

Op de tekening met sfeerbeelden kunt u een idee krijgen hoe een bepaald type beplanting of boom er uit ziet. 

 • Groenontwerp sfeerbeelden beplanting (pdf, 3 MB) 

Op woensdag 9 juni jongstleden hebben we na het geven van een toelichting op de uitkomsten van de Bomen Effect Analyse aansluitend wensen en suggesties opgehaald tijdens een online bewonersbijeenkomst. Met behulp van een kaart, afbeeldingen en stellingen hebben we per groenlocatie een goed beeld gekregen van de wensen voor de nieuwe inrichting. Deze wensen zijn samen met de gemeentelijke uitgangspunten vertaald naar een groenontwerp welke in juli 2021 is gepresenteerd. Tot 22 augustus 2021 kon er op het groenontwerp worden gereageerd. 

We hebben een aantal reacties ontvangen en deze waren positief. In het definitieve ontwerp is een aantal kleinschalige aanpassingen/ optimalisaties doorgevoerd. Dat is op basis van de ontvangen reacties en vanuit het projectteam zelf. 

Zuidelijk deel Prinses Ireneplantsoen

 • Het doortrekken van gazon tot vijver voor het kunnen benaderen van het water en voor een goede doorkijk over de vijver heen vanaf het bankje. 
 • Het plaatsen van een evenwichtsbalk in de route van de speelaanleiding

Prinses Ireneplantsoen

 • Planten twee bomen met een grotere stamdiameter

Entree Reigershof

 • Planten twee nieuwe amberbomen 

Buitenbermen Strandvlietlaan, Hoger-Amstellaan en Koningin Emmalaan

 • Toepassen kruidenrijk grasland een bermen vanaf slootkant tot stukje horizontaal deel ter bevordering natuurvriendelijke overs.

Ontwerp

 • Presentatietekening van het definitieve ontwerp Koninginnenbuurt (pdf, 1 MB). 

Wat is in het ontwerp opgenomen

Naast het ophogen van de wegen en het aanbrengen van nieuwe riolering zijn onderstaande onderdelen in het ontwerp opgenomen.

Aanbrengen plateaudrempels

Op de kruisingen komen plateaudrempels. Hierdoor wordt de voorrangssituatie voor alle weggebruikers herkenbaar en daardoor een stuk overzichtelijker. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid. Het zorgt er ook voor dat er een gelijkvloerse aansluiting komt met de trottoirs. Dit zorgt ervoor dat voetgangers comfortabel kunnen oversteken.

Hoger-Amstellaan Strandvlietlaan
Foto: Hoger-Amstellaan Strandvlietlaan

Parkeervakken

Er worden parkeervakken aangebracht. Hierdoor hoeven de geparkeerde auto’s niet meer geheel op de rijbaan en/of gedeeltelijk op het trottoir te staan. En het zorgt ervoor dat er een betere verdeling is.

Parkeren op gelijk niveau als trottoir

De parkeervakken worden op hetzelfde niveau aangebracht als het trottoir. Hierdoor oogt de rijbaan optisch wat smaller en past de automobilist het rijgedrag hierop aan. De schuine banden zorgen voor een rustig straatbeeld en aparte inritconstructies kunnen ook achterwege blijven.

Hogerlustlaan
Foto: Hogerlustlaan

Eenrichtingsverkeer 

Enkele wegen worden aangepast naar eenrichtingsverkeer. Het gaat om het Prinses Ireneplantsoen, Prinses Marijkelaan en Strandvlietlaan. 

Nieuwe materialen

Met het gebruik van nieuwe materialen wordt het aanzien van de gehele buurt flink verbeterd.

Presentatietekening voorlopig ontwerp

U kunt de presentatietekening van het in augustus 2020 gepresenteerde voorlopige ontwerp (pdf, 963 kB) bekijken. De 360° beelden zijn ook te bekijken, echter kunnen deze op enkele locaties niet geheel overeenkomen met het definitieve ontwerp. 

Projectgebied

De werkzaamheden hebben betrekking op de onderstaande straten;

 • Koningin Emmalaan (tot aan de kruising met de Koningin Wilhelminalaan);
 • Prinses Margrietlaan;
 • Prinses Marijkelaan;
 • Prinses Ireneplantsoen;
 • Strandvlietlaan;
 • Hogerlustlaan (zuidelijk deel);
 • Porto Buenolaan;
 • Amstellandlaan;
 • Hoger-Amstellaan;
 • Oranjehof;
 • Prinses Beatrixlaan.

projectgebied koninginnenbuurt
Foto: Projectgebied (in roze kleur)

Samen werken aan een nieuwe straat

We proberen samen met bewoners te werken aan een straat die zoveel mogelijk voldoet aan de wensen van de bewoners.

Hoe hebben we dat gedaan?

In oktober en november 2019 hebben we, samen met de bewoners die zich hadden aangemeld, enkele actieve sessies gehouden. Er is gesproken over aandachtspunten, wensen en suggesties waarbij met behulp van tekeningen en schaalmodellen van rijbanen, trottoirs en parkeervakken direct kon worden gekeken wat er mogelijk is en welke effect dat heeft op andere onderdelen in de straat. Het streven is om per straattype een eenduidige inrichting te krijgen welke als geheel past binnen de eisen en wensen van de gemeente.

koninginnenbuurt workshop
Foto van een werksessie in oktober 2019

In augustus 2020 hebben we het voorlopig ontwerp aan de bewoners en overige belangstellenden gepresenteerd. Tijdens vier middagen en avonden konden belangstellenden het voorlopig ontwerp bekijken en hierover vragen stellen. 

inloopsessie augustus 2020
Foto van een inloopsessie augustus 2020

Bewonersbrieven

 • Brief Aankondiging werkzaamheden project (pdf, 216 kB) en Overzicht_projectgebied (pdf, 73 kB)
 • Brief Uitnodiging informatieavond (pdf, 88 kB)  
 • Brief Presentatie ontwerp Koninginnenbuurt (inclusief paragraaf Snippergroen) (pdf, 104 kB)
 • Bewonersbrief Presentatie aangepast ontwerp Koninginnenbuurt (pdf, 108 kB)
 • Bewonersbrief Uitnodiging online bijeenkomst groenontwerp pdf, 91 kB)
 • Bewonersbrief Presentatie voorlopig ontwerp bomen en beplanting (pdf, 69 kB) 
 • Bewonersbrief presentatie aannemer en overgang naar uitvoeringsfase (pdf, 72 kB)
 • Bewonersbrief AW Vessies (pdf, 685 kB)

Bijeenkomsten

 • Presentatie 1e informatieavond 19 september 2019 (pdf 1.3 MB) 
 • Verslag informatiebijeenkomst Amstelkerk 19 september 2019 (pdf, 280 kB)

Voorlopige planning

Juli - september 2021 

September 2021 

December 2022                          

Opstellen en vaststellen groenplan 

Start uitvoering (gefaseerd)  

Uitvoering gereed 

Contact

Hebt u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Veldt, projectleider van het werk, te bereiken via (020) 496 21 21 of bij voorkeur via een e-mail naar koninginnenbuurt@ouder-amstel.nl t.a.v. de heer A. van der Veldt.

Meer informatie en opvragen van pdf-documenten

Wilt u een of meer van de pdf's die op deze pagina staan, ontvangen? Stuur een mail met daarin de titel(s) van de pdf(s) naar: webredactie@duoplus.nl.

Bekijk oudere informatie op Archiefweb