Welstandstoezicht

Voordat de gemeente een vergunning verleent voor een bouwwerk wordt het uiterlijk van het bouwwerk op zichzelf en in relatie tot de omgeving beoordeeld; het moet letterlijk ‘wel passen’. De welstandsnota is het inhoudelijk kader voor die beoordeling.

Welstandstoezicht ontstond ruim een eeuw geleden omdat inwoners zich zorgen maakten over de ontsiering van de gebouwde omgeving. Welstandscommissies (voorheen schoonheidscommissies) adviseren gemeentebesturen over de uiterlijke verschijningsvorm van bouwplannen. Sinds 1962 zijn gemeenten verplicht in hun bouwverordening een welstandsbepaling op te nemen en daaraan gekoppeld een welstandscommissie aan te wijzen. Elke bouwaanvraag moet om advies aan deze commissie worden voorgelegd.

Meer informatie