Visie 2030

Wat is belangrijk voor de gemeente Ouder-Amstel en waar staat de gemeente over een aantal jaren? Wat zijn de prioriteiten voor het college van B&W en de gemeenteraad? En welke ontwikkelingen komen er in de toekomst af op onze gemeente? Dit staat beschreven in de Visie 2030.


logo visie 2030

 

De gemeente wil graag inspelen op de ontwikkelingen die op ons afkomen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarom heeft de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van een toekomstvisie voor 2030. Zo zijn er in het voorjaar van 2018 bijeenkomsten geweest waarbij inwoners de gemeente iets mee konden geven voor de Visie 2030. Daarnaast zijn er ook visiegroepen bestaande uit inwoners en raadsleden actief aan de slag gegaan aan de hand van diverse thema’s. 

Meer informatie over het traject Visie 2030 en Visie 2020