Structuurvisie

In de structuurvisie legt de gemeente Ouder-Amstel vast wat er volgens haar in de toekomst met en op haar grondgebied zou moeten gebeuren. Op dit moment is er een structuurvisie in voorbereiding voor het gehele gemeentelijke grondgebied voor de periode tot 2020. In de visie wordt rekening gehouden met de bestaande ruimtelijke waarden en kwaliteiten van de gemeente en de toekomstige wensen en eisen op het terrein van onder andere wonen, werken, recreëren en mobiliteit.

Ontstaan van structuurvisie 

Om de keuzes te kunnen maken, is eerst geanalyseerd wat de bestaande ruimtelijke kwaliteiten en waarden zijn. Vervolgens zijn er twee scenario’s voor deelgebieden in de gemeente uitgewerkt: een rode variant (meer verstedelijking en ontwikkeling) en een groene variant (nadruk op groene en landelijke karakter). Deze zijn besproken in workshops met organisaties en instellingen. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt voor het bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting. In de visie is dus geen keuze gemaakt tussen de twee scenario’s.

Meer informatie

  • Structuurvisie Ouder-Amstel 2007 (pdf, 40 MB)
  • Visiekaart (pdf, 552 kB)

Wilt u bovenstaande documenten inzien, kijk dan op Archiefweb of mail naar webredactie@duoplus.nl om ze op te vragen.