Samen maken we Ouder-Amstel

Mensen willen steeds meer verantwoordelijkheid over hun eigen leven en hun leefomgeving en nemen ook vaker met elkaar initiatieven. Hierdoor zijn inwoners en gemeente meer gaan samenwerken. U wordt als inwoner meer betrokken bij de inrichting van de samenleving in Ouder-Amstel.

Visie 'Samen maken we Ouder-Amstel' 

Om hier vorm aan te geven heeft de gemeenteraad in december 2015 de visie ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ vastgesteld en is in 2016 gestart met de uitvoering ervan. Sindsdien zijn veel thema’s samen of in afstemming met de inwoners en belangengroepen opgepakt, zoals de jeugdnota, het onderwijsbeleid, het erfgoedbeleid, het evenementenbeleid en de buitensportplek. Af en toe melden inwoners met initiatieven zich bij de gemeente. Deze worden waar mogelijk begeleid en verder geholpen. Deze hebben nog niet tot een concreet resultaat geleid. Vanwege verschillende redenen hebben inwoners hun initiatief (nog) niet voort kunnen zetten.

Begrotingsapp

Op de Begrotingswebsite van de gemeente kunt u de financiële gegevens van de gemeente inzien. Bekijk voor een uitgebreide toelichting de drie kwartaalrapportages hieronder. 

Meer informatie 

Wilt u een van onderstaande documenten inzien, kijk dan op Archiefweb of mail naar webredactie@duoplus.nl om de stukken op te vragen. 

Kwartaalverslagen 2016

  • 1e kwartaalverslag 2016 (pdf, 414 kB)
  • 2e kwartaalverslag 2016 (pdf, 413 kB)
  • 3e kwartaalverslag 2016 (pdf, 418 kB)

Rapportages

  • Rapportage Uitvoeringsprogramma SMWOA 2017 (pdf, 145 kB)
  • Rapportage SMWOA september 2017 (pdf, 329 kB)
  • Rapportage SMWOA februari 2018 (pdf)

Uitvoeringsprogramma

  • Uitvoeringsprogramma SMWOA 2017 (pdf, 342 kB)

Startnotitie

  • Startnotitie Visie veranderende samenleving (pdf, 797, kB)

Visie

Visie veranderende samenleving Dec 2015 (pdf, 817 kB)

Bekijk oudere informatie op Archiefweb