Voorbereidingen groot onderhoud Benning

Zet dit in mijn agenda

De gemeente is begonnen met de voorbereidingen voor het project ‘Groot onderhoud Benning’ in Ouderkerk aan de Amstel. Omdat het om een groot gebied gaat is er voor gekozen om de voorbereiding in twee delen op te pakken. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit veldonderzoeken, berekeningen en het opstellen van kostenramingen. Het tweede deel bestaat uit het ontwerp, planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Van
woensdag 24 april, 2024
Tot
donderdag 24 april, 2025
Locatie
wijk Benning

Maar wat houden die veldonderzoeken dan in en waarom doen we dat? Graag nemen we u mee in werkzaamheden die onlangs zijn uitgevoerd.  

Graven van proefsleuven

Na het inmeten van enkele straten zijn er proefsleuven gegraven. Dit is om te kijken op welke diepte de kabels en leidingen liggen. Deze gegevens delen we met de kabel- en leidingbedrijven. Zij kunnen dan bepalen of ze vooraf hun kabels en leidingen gaan vervangen. Zo kunnen we voorkomen dat een kabel of leiding na ophogen van de wijk te diep komt te liggen. Uiteraard zijn deze gegevens ook van belang tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. 

Sonderen 

Onlangs zijn er verdeeld over de wijk dertien sonderingen geplaatst. Bij een sondering wordt een sondeerconus, een staaf met een kegelvormige punt, de grond in gedrukt. Op basis van de druk kan worden uitgelezen waar zich welk soort grond bevindt, bijvoorbeeld veen, zand of klei en met welke dikte. We waren al in het bezit van sonderingen, maar deze zijn gemaakt toen het gebied nog weiland was. Met de nieuwe sonderingen hebben we een actueler beeld van de verschillende bodemlagen. De lagen in de bodem zijn immers in de loop der jaren weer wat samengedrukt. 

Benning solderen   Benning sonderingswagen
Foto links: De sondeerconus.                                                                            Foto rechts: Sonderingswagen.

Grondboringen 

Voor nog nauwkeuriger gegevens over de bodem zijn op twee locaties in de wijk grondkernen uit de bodem gehaald. Deze kernen van onder andere veen, zand en klein zijn meegenomen naar het laboratorium van Fugro in Leidschendam voor een samendrukkingsproef. Op deze grondkernen wordt over een langere periode een druk uitgeoefend. Dit is om de situatie na te bootsen om te zien wat zich na het ophogen gaat plaatsvinden. 

Benning Meerkoet
Foto: Aan de Meerkoet in Benning worden met behulp van pulsen (holle buis met een klepje aan
de onderkant) kernen uit de bodem gehaald. Deze gaan naar het laboratorium voor een samendrukkingsproef.

Benning kernen worden gelabeld
Foto: De kernen krijgen een label met de gegevens op welke diepte de kern is genomen. 

Wat doen we met de gegevens?  

Met de gegevens uit de onderzoeken worden berekeningen gemaakt in welke mate het gebied weer gaat zakken zodra we de wijk hebben opgehoogd. Het mag niet te snel zakken en daarom maken we berekeningen met verschillende ophoogmaterialen waaronder zand (als basis) maar ook met lichtere materialen zoals Bims en glasschuim. Daarna maken we een raming van de kosten per ophoogmateriaal. Op basis van de kosten en baten gaan we een keuze maken.

Het project 

De aanleiding van het project is het zakken van de gehele wijk als gevolg van de slappe bodem. Als gevolg daarvan worden de hoogteverschillen tussen de woningen en het openbaar gebied steeds groter. Hierdoor wordt het moeilijker de woning en/of de garages te betreden. 

Daarbij is een deel van de riolering flink gaan zakken en stroomt het water niet goed meer af naar het rioolgemaal. 

Voor het regenwaterriool willen we een zogenaamd drainage infiltratie riool toepassen. Bij dit systeem wordt water niet alleen afgevoerd maar ook aangevoerd. De buizen staan namelijk rechtstreeks verbonden met het oppervlaktewater en staan altijd onder water. Het water zoekt dan zijn weg in het gebied. Zo zorgen we voor een evenwichtige grondwaterstand en voorkomen we verdroging tijdens de almaar droger wordende perioden. 

Meer informatie 

Voor het project is een projectpagina opgezet waar informatie kan worden opgehaald: ouder-amstel.nl/grootonderhoudbenning