Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2022

Door het college van burgemeester en wethouders zijn in de vergadering van 21 december 2021 de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2022 vastgesteld. 

In de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn regels rondom de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkomingen vastgelegd. 

Inwerkingtreding

De ingangsdatum van de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning is 1 januari 2022. De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning zijn ook te zien op www.overheid.nl