Gezondheidsbeleid

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft de Gezondheidsnota 2018-2022 vastgesteld.

In de nota staan de prioriteiten en de uitgangspunten voor de activiteiten die in deze periode uitgevoerd worden. De prioriteiten uit de nota zijn gebaseerd op de resultaten van de Gezondheidsmonitor Ouder-Amstel 2016 die door GGD Amsterdam is uitgevoerd.

Uit deze gezondheidsmonitor blijkt dat de gezondheid in Ouder-Amstel over het algemeen beter is dan het landelijk gemiddelde. Het beleid sluit aan bij landelijke prioriteiten: bewegen, overgewicht, overmatig alcoholgebruik, roken en psychische klachten en ook door specifieke leefstijlthema’s voor jongeren op te nemen.

Meer informatie

Wilt u de Gezondheidsnota 2018-2022 (pdf, 1 MB) inzien? Stuur een mail aan webredactie@duoplus.nl dan mailen wij u het document toe.