Online ouderbijeenkomst over scheiden

De gemeente Ouder-Amstel biedt in 2024 maandelijks online informatiebijeenkomsten over scheiden aan. De eerstvolgende mogelijkheid is woensdag 19 juni 2024 om 09.15 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. De informatie is bedoeld voor ouders die gaan scheiden, pas zijn gescheiden en voor ouders die al een langere tijd in een lastige situatie met elkaar zitten en hiervoor hulpverlening hebben (gehad).

De informatiebijeenkomsten kunnen u een ander kijk geven op wat uw kind en wat u als ouder in de huidige situatie nodig heeft. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over:

  • Wat is uw positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal over hun ervaringen en hun proces.
  • Wat is de positie van uw kind of kinderen? Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun gescheiden ouders. 
  • Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips en vragen om mee te nemen. 

Het gaat in de bijeenkomsten niet om uw persoonlijke situatie en u hoeft hier ook niets over te delen met anderen. 

Wilt u weten wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden? Kijk dan op ouderbijeenkomsten.nl.