Nationale ombudsman

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht door ons is afgehandeld, kunt u de Nationale ombudsman inschakelen. Dit is een onpartijdig en onafhankelijk instituut. De Nationale ombudsman spreekt een oordeel uit over de klacht en stuurt dit aan de klager en aan de personen of het orgaan waarover is geklaagd.

Vermeld in uw verzoek:

  • naam en adres van de verzoeker
  • de dagtekening
  • de gronden van het verzoek
  • een omschrijving van de klacht en tegen wie deze klacht gericht is
  • de wijze waarop uw klacht in eerste instantie is behandeld en afgedaan

Uw verzoek dient u te sturen aan:

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag 

Meer informatie

Kijk op: Nationaleombudsman.nl. Voor vragen en folder: 0800 – 33 55 555 (gratis). Telefoon zakelijk: (070) 356 35 63.