Melding over openbare ruimte indienen

Een melding over de openbare ruimte, zoals een klacht over bijvoorbeeld bestrating, afval, reiniging, groenvoorziening, verstopte riolen, openbare verlichting of over ongediertebestrijding, geeft u hieronder met of zonder DigiD door aan de gemeente. 

Melding openbare ruimte indienen 

Melding online

U kunt 24/7 een melding doen met of zonder DigiD op de website of via de Makkelijk Melden-app op uw smartphone. Download de app via de Apple Store of Play Store.

De Makkelijk Melden app is geen app van de gemeente. Er kunnen foutmeldingen in de Apple link zitten. De leverancier kan de Apple link niet updaten tot er een nieuwe release is.

Melding telefonisch 

Ook kunt u uw melding tijdens kantooruren telefonisch doorgeven via (020) 496 21 21. 

Meld een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak altijd telefonisch. Dan kunnen we zo snel mogelijk actie ondernemen. Is de melding na werktijd of in het weekend? Blijf even aan de lijn tot u wordt doorgeschakeld.

Het is belangrijk dat u de melding zo duidelijk mogelijk omschrijft en zoveel mogelijk informatie aan ons doorgeeft. Als wij geen complete aanvraag binnenkrijgen is het voor ons lastiger om de melding af te handelen. Zeker wanneer wij u niet kunnen bereiken om meer informatie op te vragen. 

Tips om de melding door te geven:

 • Zorg ervoor dat u de melding zo volledig of uitgebreid mogelijk omschrijft.
 • Denk aan het doorgeven van een duidelijke locatie, nummers van afvalcontainers of lantaarnpalen die kapot zijn en/of stuur duidelijke foto’s mee.
 • Zet bij voorkeur uw contactgegevens in de melding (naam, telefoonnummer of e-mailadres) dan kunnen wij u bereiken als we meer informatie nodig hebben. Ook wordt u in de meeste gevallen op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw melding.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.