Collegebrieven verlaging maximum snelheid A9 en A10

Gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat in 2019 per brief gevraagd om de maximum snelheid op de A9 en de A10 te verlagen. De maatregel zou bijdragen aan een betere luchtkwaliteit.

Oproep aan minister om maximumsnelheid A9 te verlagen

De colleges van gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel hebben een brief verzonden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen. In deze brief staat een oproep namens de gemeenteraden om de maximale snelheid op de A9 te verlagen naar 80 km/u.

De aanleiding hiervoor was de motie over RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol. De gemeenteraad verzocht het college onder andere om samen met de gemeente Amstelveen te pleiten bij het ministerie voor het verlagen van de maximum snelheid op de A9.

De gemeenteraad heeft ook een motie aangenomen voor een oproep om de maximum snelheid te verlagen op de ringweg A10 bij Duivendrecht. Hierover treedt de gemeente de komende tijd in overleg met Diemen en Amsterdam om samen op te trekken en zal zij in ieder geval voor het eind van het jaar een vergelijkbare brief naar de minister sturen.

Oproep colleges: 80 op Ring A10

De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel roepen minister Cora van Nieuwenhuizen op om de maximale snelheid op de A10 te verlagen naar 80 km/u. In een gezamenlijke brief maken de colleges duidelijk dat deze maatregel significant bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en de gezondheid van hun inwoners.

Diemen had deze wens al opgenomen in het coalitieakkoord en in Ouder-Amstel is een motie met deze strekking aangenomen door de gemeenteraad. Een recent RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol is voor de colleges aanleiding om opnieuw bij de minister aan de bel te trekken.

De hoeveelheid ultrafijnstof kan een kortdurend effect hebben op de gezondheid, blijkt uit dit onderzoek. Het gaat dan om kleine gezondheidsveranderingen die niet tot directe gezondheidsklachten hoeven te leiden. Voor mensen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit, denk aan astmapatiënten, kan de verandering groter zijn.

De colleges vinden dat gezien de landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en het verlagen van de maximumsnelheid hun oproep actueler is dan ooit. Ze benadrukken dat er een significante relatie is tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid.

De ring A10 vormt een belangrijke Rijksweg in de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam en bevindt zich in binnenstedelijk en dichtbevolkt gebied. Ook de directe nabijheid van Schiphol verergert de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht en draagt bij aan een ongezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Inzage brieven

Wilt u de brieven inzien, stuur dan een mail naar webredactie@duoplus.nl. Wij mailen u onderstaande pdf's toe. 

  • Brief verlagen maximumsnelheid A9 naar 80 km Amstelveen en Ouder-Amstel 13 november 2019_OAw (pdf, 44 kB) 
  • Brief_Verlagen maximumsnelheid A10 naar 80 km (pdf, 75 kB)