Besluit burgerlijke stand 1994

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006493