Terugblik informatieavond GASVRIJ Ouder-Amstel 31 mei 2021

De eerste online informatieavond over GASVRIJ Ouder-Amstel heeft op 31 mei plaatsgevonden. Zo’n 30 inwoners namen deel aan deze bijeenkomst om zich te laten informeren over de stappen op weg naar een transitievisie warmte. Hieronder een terugblik.

Tijdens de avond werd duidelijk dat we goed op gang zijn met het maken van de visie. Deze moet in november van dit jaar klaar zijn. Volgend jaar willen we aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. Dan hebben we ook een beter beeld van de wijken die kansrijk zijn om van het gas af te gaan. Momenteel zitten we midden in de analysefase. Ingenieurs- en adviesbureau Sweco verzamelt op wijkniveau alle benodigde informatie, denk aan:

  • isolatiegraad (hoe ver zijn de wijken qua isolatie?)
  • collectief eigendom (wat doen bijvoorbeeld woningcorporaties?)
  • infrastructuur (kan het stroomnetwerk het aan als iedereen ineens een warmtepomp koopt?)
  • nationale kosten (wat kosten de verschillende oplossingsrichtingen om een wijk van het gas af te halen?)

En uiteraard zoeken we naar koppelkansen (dat betekent aansluiten bij andere geplande werkzaamheden, denk aan groot onderhoud in de wijk) en kijken we ook naar draagvlak (is er een bewonersinitiatief?).

Bewonersonderzoek

Tijdens de bijeenkomst werd ook een samenvatting gegeven over de uitkomsten van het bewonersonderzoek dat in maart is gehouden. In het kort de belangrijkste uitkomsten. 

Lees de samenvatting van het bewonersonderzoek

Het laatste deel van de informatieavond ging over de techniek. Ofwel wat zijn de alternatieve warmte-opties voor aardgas? Dat zijn er drie:

  • All electric (warmtepomp)
  • Warmtenet / stadsverwarming (op basis van lage-, midden- of hoge-temperatuurbron)
  • Duurzaam gas (groengas)

De kansen voor deze opties zijn uitgebreid besproken tijdens de presentatie van Sweco. Uiteraard werd het belang van energiebesparing en het isoleren van je huis voor elke optie benadrukt. Na de presentatie stelden de deelnemers veel technische vragen én kritische vragen over het proces. Deze werden door de deskundigen van Sweco, de wethouder en de beleidsadviseur van de gemeente zo goed mogelijk beantwoord.