Online Informatieavond september

Het aardgasvrij maken van onze wijken en woningen is een gigantische opgave voor ons allemaal. We zijn nog maar net begonnen met deze reis. De gemeente onderzoekt hoe we van het aardgas af kunnen gaan en stelt hiervoor een visie op. Stap voor stap en wijk voor wijk, wordt naar de mogelijkheden gekeken voor de overgang naar een schone, duurzame wijze van verwarmen. In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Op meerdere momenten meepraten 

De gemeente vindt het belangrijk om u goed mee te nemen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. We organiseren de komende maanden meerdere communicatiemomenten met inwoners. Hieronder ziet u deze momenten. Bij al deze momenten bent u in de gelegenheid om uw vragen te stellen. Alle meningen, wensen en zorgen van de bijeenkomsten verwerken wij in de Transitievisie Warmte. De visie moet in december 2021 klaar zijn en door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Op 31 mei 2021 is de eerste online bewonersavond geweest voor bewoners van Ouder-Amstel. Tijdens deze informatieavond is vertelt waarom een aardgasvrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor wil gaan doen en wat het voor u als inwoners van onze gemeente betekent. 

Op 1 september staat de tweede online informatieavond Transitievisie Warmte op het programma. Tijdens deze informatieavond vertellen we alles over de visie. Welke alternatieven zijn voor aardgas beschikbaar in de wijken en buurten? Tekent zich een al een beeld af van welke stappen er in wijken en buurten in de gemeente kunnen worden genomen? 

Wat staat er nog meer op het programma?

Oktober: (exacte datum wordt later bekendgemaakt) Inloopbijeenkomst: eind van het jaar wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens deze laatste bijeenkomst is de visie gereed. We informeren u wat er in de visie staat en welke keuzes erin zijn gemaakt. Wat wilt u de gemeenteraad meegeven?  

Heeft u vragen? 

Stuurt u dan een e-mail naar gemeente@ouder-amstel.nl, neem telefonisch contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (020) 496 21 21.