Meting luchtkwaliteit 2020

Gedurende een groot aantal jaren verricht de GGD Amsterdam, afdeling Luchtkwaliteit, luchtmetingen op diverse plaatsen in de gemeente. In 2020 is gemeten op stikstofdioxide (NO2). Dit onderdeel vormt samen met fijnstof een belangrijk graadmeter voor de luchtkwaliteit en legt een directe relatie met uitstoot van uitlaatgassen.

Er is gemeten bij zogenaamde snelweg- en achtergrondlocaties en locaties die onder invloed staan van het lokale verkeer. 

In Ouderkerk aan de Amstel is een jaargemiddelde NO2 concentratie gemeten van afgerond 16 µg/m3. Voor Duivendrecht was dat afgerond 19 µg/m3. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht bleven de gemeten NO2 concentraties in 2020 (ver) beneden de grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het is waarschijnlijk dat de meetresultaten beïnvloed zijn onder invloed van het weer en door een afname van het verkeer als gevolg van COVID-19 maatregelen (lockdown). 

Hieronder vindt u een kaart van alle meetpunten in Ouder-Amstel en een overzicht van alle metingen in Ouderkerk aan de Amstel en in Duivendrecht. 

Kaart met locaties van metingen luchtkwaliteit ouder-amstel 2020
Afbeelding: Kaart met locaties van metingen luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2020

Luchtmetingen 2003-2020 Ouderkerk aan de Amstel
Afbeelding: Luchtmetingen 2003-2020 Ouderkerk aan de Amstel

Luchtmetingen 2003-2020 Duivendrecht
Afbeelding: Luchtmetingen 2003-2020 Duivendrecht

Overzicht Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2003-2020
Overzicht Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2003-2020
3b. Overzicht Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2003-2020
Overzicht Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2003-2020

Afbeelding: Overzicht Metingen Luchtkwaliteit Ouder-Amstel 2003-2020

Meer informatie en documenten opvragen