Meldpunt problemen met verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Regels voor verhuurders

Op grond van de Wet goed verhuurderschap is de verhuurder wettelijk verantwoordelijk voor:

  • Een heldere en transparante selectieprocedure.
  • Objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte.
  • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
  • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
  • Altijd voorkomen van intimidatie van de huurder. Zowel bij het selectieproces als tijdens het huren van een woning.
  • De huurovereenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurovereenkomsten vanaf 1 juli 2023. Voor huurovereenkomsten van voor die datum is de verhuurder verplicht de huurder uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk te sturen.
  • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in de huurovereenkomst staan, moet de verhuurder die apart schriftelijk geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning, en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
  • De servicekosten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst uitgelegd. Daarna worden de servicekosten jaarlijks gespecificeerd en met de huurder gedeeld.
  • Uw verhuurder mag geen servicekosten in rekening brengen die onredelijk hoog zijn in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • De borg is maximaal 2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst terug worden gegeven.

Meer informatie kunt u lezen op: Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023? | Rijksoverheid.nl.

Wilt u een melding maken over een verhuurder? Dat kan via gemeente@ouder-amstel.nl.