Andere werkwijze pilot ‘Vroeg er op af’ door coronamaatregelen

Door samen te werken met woningcorporatie Eigen Haard, zorgverzekeraars, Gemeentebelastingen Amstelland en drinkwaterbedrijven wil de gemeente Ouder-Amstel mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium in beeld krijgen. Daarom werken de partijen sinds eind vorig samen bij de proef ‘Vroeg er op af’.

Wanneer een inwoner de rekening van meerdere vaste lasten een tijdje niet betaald heeft, gaat er een melding naar de gemeente. De gemeente stuurt de inwoner dan een brief om hulp aan te bieden. Wanneer het telefoonnummer bekend is neemt het team ‘Vroeg er op af’ van de gemeente telefonisch contact op. Dat gebeurt ongeveer een week nadat de brief is gestuurd. In het gesprek biedt het team ondersteuning aan.

Wethouder Axel Boomgaars: ,,Voor de coronacrisis ging ons team er letterlijk op af door op huisbezoek te gaan. Dit werkt prettiger omdat ons team dan goed kan uitleggen wat de bedoeling is. Helaas kan dat nu niet vanwege corona. Dit weerhoudt ons niet om op een andere manier in contact te komen, want we willen inwoners helpen om financiële problemen te voorkomen. En zodra de coronamaatregelen het weer toelaten, gaan we natuurlijk weer op huisbezoek.”

Wethouder Axel Boomgaars

Als de huur meerdere keren niet wordt betaald, dreigt huisuitzetting. En bij andere vaste lasten, zoals bijvoorbeeld de zorgpremie, kan men een boete verwachten. Dan is het al snel allemaal niet meer te overzien. Boomgaars: ,,Deze financiële problemen zorgen voor veel stress binnen een huishouden, waardoor ook andere problemen kunnen ontstaan. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en wordt erger voorkomen.”

De medewerkers van ‘Vroeg er op af’ sturen nu eerst een brief en nemen daarna telefonisch contact op. De inwoner krijgt hulp aangeboden op het gebied van financiën, maar ook andere hulp kan worden ingezet. De hulp is gratis en niet verplicht. 

Privacy    

De gemeente mag de betalingsachterstanden van deze vaste lasten verzamelen. Leveranciers van gas, water en energie zijn zelfs wettelijk verplicht om dreigende afsluitingen aan de gemeente te melden. De gemeente moet wel zorgvuldig met de gegevens omgaan. Het doel is om inwoners te ondersteunen en vroegtijdig hulp aan te bieden en daarom heeft de gemeente de informatie nodig. Zonder toestemming van de inwoner mag de gemeente de gegevens niet delen. Ook de hulp is niet verplicht.