Ondersteuning naar werk

Kunt u zelf niet in uw levensonderhoud voorzien of bent u op zoek naar een baan? De gemeente kan u daarbij mogelijk helpen. Er zijn verschillende stimuleringsregelingen waar u mogelijk recht op heeft.    

Stimuleringsregelingen 

Uitstroompremie

Is uw uitkering gestopt? Of bent u als zelfstandige aan het werk gegaan? Dan heeft u misschien recht op een uitstroompremie. 

U vult het formulier Aanvraagformulier uitstroompremie (pdf, 100 kB) in en stuurt dit (zonder postzegel) aan de gemeente Ouder-Amstel, Antwoordnummer 157, 1190 WC Ouderkerk aan de Amstel.

Om in aanmerking te komen voor de uitstroompremie moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • U heeft 6 maanden bij een werkgever gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst;
  • U heeft geen aanvullende uitkering meer nodig gehad en uw inkomsten lagen op of boven de voor u geldende uitkeringsnorm;
  • U heeft, voordat u aan het werk ging, tenminste één jaar een Participatiewet (was WWB), Ioaw of Ioaz uitkering ontvangen;
  • U heeft een kopie van uw arbeidsovereenkomst bij uw aanvraag uitstroompremie bijgevoegd. 

Studietoeslag

Voor mensen met een arbeidshandicap is het van belang de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren middels het behalen van een diploma. Hiervoor bestaat de Individuele studietoeslag. 

Werk en re-integratie  

Samen met u bekijkt een medewerker van de gemeente hoe u (weer) aan het werk kunt of in uw levensonderhoud kunt voorzien. De samenwerking tussen gemeente en diverse re-integratiebedrijven vergroot uw kans op werk door bijvoorbeeld begeleiding, cursussen, en werkervaringsprojecten. 

Naast het zoeken naar werk of het volgen van scholing kan de gemeente het noodzakelijk vinden dat u een traject van schuldhulpverlening of een afkicktraject volgt.

Inkomstenvrijlating

Bij parttime inkomsten kan een gedeelte worden vrijgelaten. Er zijn drie soorten vrijlatingen. Deze zijn opgenomen onder Inkomstenvrijlating uit arbeid. 

Loonkostensubsidie en No-riskpolis

Om werkgevers te stimuleren een uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen bestaat de mogelijkheid van een loonkostensubsidie, een participatiebaan en een no-risk polis.