Stemmen bij volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht aanvragen als u op de dag van de verkiezing niet in staat bent om zelf aan de stemming deel te nemen, en u geen volmacht kunt verlenen door overdracht van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen, maar moet wel stemgerechtigd zijn voor deze verkiezing.

Ook als u op de dag van de stemming helemaal geen legitimatie heeft, kunt u aan iemand anders volmacht geven om voor u te gaan stemmen. U kunt dit alleen doen door een schriftelijke volmacht te geven aan een kiezer die wel een geldig legitimatiebewijs heeft. 

  1. In beide gevallen kunt u per verkiezing een formulier opvragen of afhalen bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen, ondertekent beide het formulier en levert het formulier uiterlijk 17 november 2023 weer in bij de afdeling burgerzaken. 
  2. U kunt ook een formulier Verzoek volmacht (pdf, 60 kB) downloaden. U vult hierop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen, ondertekent beide het formulier en levert het formulier ook uiterlijk vrijdag 17 november 2023 weer in bij de afdeling burgerzaken. U kunt ook de formulieren na ondertekenen scannen naar verkiezingen@ouder-amstel.nl.  

Een eenmaal gegeven volmacht kan niet worden ingetrokken en de volmachtgever mag niet zelf aan de verkiezing deelnemen. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 machtigingen hebben aangenomen.