Wat doet een stembureaulid?

Als stembureaulid helpt u de gemeente bij verkiezingen. Als u zich aanmeldt kunt u kiezen uit verschillende functies. Hier leest u wat ze inhouden. Voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunt u kiezen uit de functies op deze pagina.

Helpen op woensdag 15 en/ of donderdag 16 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. U kunt zich aanmelden om te helpen op woensdag 15 en/ of donderdag 16 maart 2023.
Tijdens deze verkiezingen worden de stemmen centraal geteld. Dit houdt in dat op woensdagavond 15 maart 2023 de stemmen worden geteld op partijniveau. Op donderdag 16 maart 2023 worden de stemmen geteld op kandidaatniveau.

Functies op woensdag 15 maart 2023

Voorzitter

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training én een instructie op het gemeentehuis. 
 • Bij voorkeur delen wij iedereen in op 1 van de 2 dagdelen: de eerste shift is van 07.00 uur tot 14.00, de tweede shift is van 14.00 tot 21.00 uur.
 • Zowel de vroege als de late shift is vanaf 21.00 uur aanwezig voor het tellen van de stemmen. 
 • Als voorzitter van de eerste shift haalt u het proces-verbaal, de stembiljetten en materialen op in het gemeentehuis tussen 06.30 uur en 07.00 uur. U bent aanwezig tot 14.00 uur. U kunt pas weg als de voorzitter van de tweede shift aanwezig is en u alle relevante stukken en informatie hebt overgedragen.
 • Als voorzitter van de tweede shift bent u om 13.45 uur aanwezig op het stembureau. brengt het proces-verbaal en de materialen terug naar het gemeentehuis na het afronden van de telling ’s avonds. U biedt het ter controle aan bij de medewerkers van het team Verkiezingen.
 • U geeft leiding aan het stembureau en neemt besluiten als dat nodig is.
 • U leidt het telproces op basis van de ontvangen instructie. Let op: u telt alleen op partijniveau.
 • U stelt het proces-verbaal op.
 • De vergoeding voor voorzitters bedraagt € 100,00 per dagdeel.
 • De vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur bedraagt € 50,00.

Plaatsvervangend voorzitter

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training én een instructie op het gemeentehuis.
 • Bij voorkeur delen wij iedereen in op 1 van de 2 dagdelen: de eerste shift is van 07.00 uur tot 14.00, de tweede shift is van 14.00 tot 21.00 uur.
 • Zowel de vroege als de late shift is vanaf 21.00 uur aanwezig voor het tellen van de stemmen. 
 • U vervangt de voorzitter tijdens pauzes en bij afwezigheid van de voorzitter. U neemt besluiten als dat nodig is.
 • Als plaatsvervangend voorzitter van de eerste shift bent u om 07.00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de opening van het stembureau. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. U bent aanwezig tot 14.00 uur. U kunt pas weg als de plaatsvervangend voorzitter van de tweede shift aanwezig is.
 • Als plaatsvervangend voorzitter van de tweede shift bent u om 13.45 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de overname van de dienst van de plaatsvervangend voorzitter van de eerste shift. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na 21.00 uur helpt u met het telproces, onder leiding van de voorzitter. Let op: u telt alleen op partijniveau.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding voor plaatsvervangend voorzitters bedraagt € 100,00 per dagdeel.
 • De vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur bedraagt € 50,00.

Stembureaulid

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • Bij voorkeur delen wij iedereen in op 1 van de 2 dagdelen: de eerste shift is van 07.00 uur tot 14.00, de tweede shift is van 14.00 tot 21.00 uur.
 • Zowel de vroege als de late shift is vanaf 21.00 uur aanwezig voor het tellen van de stemmen. 
 • U zorgt samen met de andere stembureauleden dat de verkiezingsdag goed verloopt. Dit gebeurt onder leiding van de voorzitter.
 • Als stembureaulid van de eerste shift bent u om 07.00 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de opening van het stembureau. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. U bent aanwezig tot 14.00 uur. U kunt pas weg als het stembureaulid dat de tweede shift doet aanwezig is.
 • Als stembureaulid van de tweede shift bent u om 13.45 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich dan voor op de overname van de dienst van het stembureaulid met de eerste shift. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling.
 • Na 21.00 uur helpt u met het telproces, onder leiding van de voorzitter. Let op: u telt alleen op partijniveau.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding voor stembureauleden bedraagt € 75,00 per dagdeel.
 • De vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur bedraagt € 50,00.

Reserve stembureaulid

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • Als reserve stembureaulid wordt u alleen opgeroepen als het nodig is. Bijvoorbeeld omdat er stembureauleden ziek zijn tijdens de verkiezingsdag. 
 • De vergoeding voor reserve stembureauleden bedraagt € 15,00. 
 • Let op: U kunt zich opgeven als reserve. Als alle vacatures vervuld zijn, kunnen wij u ook indelen als reserve.

Teller

 • U volgt voor de verkiezingen een digitale training.
 • U bent om 20.45 uur aanwezig op het stembureau. U bereidt zich voor op de start van het telproces.
 • Na 21.00 uur helpt u met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. Let op: u telt alleen op partijniveau.
 • Na het einde van het telproces helpt u met opruimen en afsluiten, onder leiding van de voorzitter.
 • De vergoeding voor het tellen vanaf 21.00 uur bedraagt € 50,00.

Functies op donderdag 16 maart 2023

Teller CSO

 • U bent om uiterlijk 09.00 uur aanwezig op de tellocatie: Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel. 
 • U helpt met het telproces, onder leiding van de voorzitter. De voorzitter geeft instructies en bepaalt de rolverdeling. 
 • U telt de stembiljetten van de stembureaus op kandidaatniveau. 
 • De vergoeding voor het tellen bedraagt € 50,-. Indien het tellen langer duurt dan 4 uur wordt de vergoeding aangepast.