Ondersteuningsverklaringen

Politieke groeperingen, die nog niet in Provinciale Staten van Noord-Holland of Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn vertegenwoordigd, moeten schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen. Deze verklaringen kunnen kiezers uit Ouder-Amstel afleggen in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken, van 16 januari 2023 tot en met 30 januari 2023. Maak hiervoor een afspraak bij de balie van burgerzaken, tel. (020) 496 21 21.

U dient de originele door de partij verstrekte Verklaring van ondersteuning (model H4) mee te nemen en een geldig legitimatiebewijs. De ondertekening vindt aan de balie plaats, in het bijzijn van een ambtenaar van de afdeling burgerzaken. U krijgt de gewaarmerkte verklaring gelijk weer mee. 

U kunt op afspraak terecht maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur en 16.00 uur, en vrijdag ook op afspraak tussen 08.30 uur en 12.00 uur. 

Indien u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer (020) 496 21 21.