Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller

Voor de aankomende verkiezingen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het zitting nemen tijdens de verkiezingsdag.
Wilt u helpen als stembureaulid of stemmenteller bij verkiezingen? Aanmelden kan op deze pagina. Voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen kunt u zich aanmelden voor woensdag 15 en/ of donderdag 16 maart 2023.

Wat doet een stembureaulid of teller?

Vindt u het leuk om mensen te woord te staan, u nuttig te maken voor de gemeente Ouder-Amstel en te helpen tijdens verkiezingen? Dan is de gemeente naar u op zoek!

Als stembureaulid levert u een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. Medewerkers van een stembureau krijgen vooraf een gratis (digitale) training van de gemeente.

  • Een stembureaulid controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
  • Een stembureaulid neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
  • Een stembureaulid controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
  • Een stembureaulid deelt een stembiljet uit;
  • Een stembureaulid ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
  • Een stembureaulid U geeft hulp of uitleg aan kiezers die daarom vragen;
  • Een stembureaulid verwelkomt kiezers in het stemlokaal.

Als teller helpt u mee met het tellen van de stemmen. 

  • De telling op woensdag 15 maart start om 21.00 uur. De telling is klaar nadat alle stemmen op partijniveau zijn geteld en als de gemeente is langs geweest om de stembus met getelde stemmen op te halen. Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen kan dit een aantal uur duren.
  • Op donderdag 16 maart vindt de centrale stemopneming (CSO) plaats. Alle uitgebrachte stemmen worden in Sporthal Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel op kandidaatniveau geteld. Afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen kan dit een aantal uur duren.

Wilt u meer weten? 

Op de pagina Wat doet een stembureaulid vindt u welke functies er zijn en wat u precies gaat doen. Voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen kunt u zich aanmelden voor woensdag 15 en/ of donderdag 16 maart 2023. U krijgt er ook een vergoeding voor.

Voorwaarden

Als u op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent, kunt u zich aanmelden om als stembureaulid of teller op een stembureau te werken. Ook als u dat werk nog nooit eerder heeft gedaan.
Om het werk te kunnen doen, moet u de Nederlandse taal goed beheersen (u hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben). Verder moet u nauwkeurig, behulpzaam en stressbestendig zijn. Ook moet u lichamelijk in staat zijn om een lange werkdag te maken.

Ter voorbereiding op uw taken als stembureaulid of teller moet u een digitale training volgen bij de gemeente. Voorzitters moeten ook een instructie op het gemeentehuis volgen.

Aanmelden

Let op: Als u bij de vorige verkiezing(en) in de gemeente Ouder-Amstel actief bent geweest als stembureaulid of teller, heeft u een mail van ons ontvangen om u aan te melden voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Gebruik dan de link in de mail om direct uw voorkeur voor een functie (en dagdeel) en locatie door te geven.

Als u geen mail heeft ontvangen of nog niet eerder stembureaulid bent geweest op een stembureau, kunt u naar de aanmeldpagina voor nieuwe stembureauleden gaan.